Wil je graag als jobstudent aan de slag, maar heb je nog niet veel ervaring met alles wat daarbij komt kijken? Dan helpen wij jou graag verder!

In deze blog geven wij jou een duidelijk overzicht over hoeveel uren jij mag werken als student en hoeveel je daarvoor mag verdienen. We geven je daarnaast voldoende inzicht in de eventuele belastingen die je moet betalen, en of er iets verandert aan de belastingen die jouw ouders betalen.

1. Hoeveel mag ik werken als student?

Elk kalenderjaar krijg je als student een cadeautje van onze overheid: een pakket van 600 uren (je ‘contingent’) waarin je minder sociale bijdragen betaalt dan in een ‘gewone’ job. Dat scheelt heel wat op je loonbriefje! Het aantal uren dat je werkt, moet je niet manueel tellen. Met het platform Student@work zie je in een oogopslag hoeveel resterende uren er op je studententeller staan.

Ben je als student werkzaam via een uitzendbureau (zoals Asap)? Dan moet je de certificaten niet zelf op stellen. Asap automatiseert deze procedure voor jou, op voorwaarde dat je schriftelijke toestemming geeft bij de ondertekening van je contract.

Maar wat als je niet genoeg kan krijgen van je studentenjob en die 600 uur overschrijdt?
Geen probleem! Je mag gewoon blijven werken. Maar hou er wel rekening mee dat je vanaf het 601ste uur de ‘normale’ RSZ-bijdragen betaalt. Let in dat geval ook op voor eventuele gevolgen voor je kinderbijslag en de belastingen die je ouders betalen.

2. Hoeveel verdien ik als student?

Hoeveel er elke maand op je bankrekening verschijnt? Dat wordt bepaald door:

 • De sector
  Sommige sectoren voorzien (minimum)lonen.

 • De onderneming
  Afhankelijk van onderneming tot onderneming kunnen er ook andere specifieke loonafspraken gelden.

 • Het GGMMI
  Is er niets afgesproken in de sector? Dan val je terug op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI).

Bespreek je loon met je Asap-consultant. Zij helpen je graag verder.

3. Hoeveel sociale bijdragen betaal ik op mijn loon?

Als jobstudent geniet je een gunstige regeling. Werk je niet meer dan 600 uren per jaar, dan betaal je enkel een solidariteitsbijdrage op je brutoloon. Die ligt een stuk lager dan de gewone sociale bijdrage voor werknemers. Of wat dacht je van een gunstige 2,71% in plaats van een algemene 13,07%?

Ook je werkgever betaalt een solidariteitsbijdrage, die bedraagt 5,42% van je brutoloon.

4. Behoud ik het recht op kinderbijslag?

Tot 31 augustus van het jaar dat je 18 wordt, heb je zonder voorwaarden recht op kinderbijslag. Daarna heb je als student in principe recht op kinderbijslag tot je 25ste verjaardag, onder bepaalde voorwaarden. Studeer je eerder af dan je 25ste, dan heb je nog recht op kinderbijslag tot 12 maanden na het behalen van je diploma.
Maar … er is een ‘maar’. Er zijn namelijk grenzen als je een studentenjob doet. Overschrijd je deze maxima? Dan krijg je geen kinderbijslag voor het kwartaal waarin je te veel hebt gewerkt. Let wel op, de grens van 600 uur per jaar geldt altijd.

In het Brusselse gewest, Waalse gewest en de Duitstalige gemeenschap blijft het volgende systeem geldig.

KwartaalMaximaal aantal toegelaten gewerkte uren om kinderbijslag te behouden
Kwartaal 1 (januari, februari, maart)Maximaal 240 uren
Kwartaal 2 (april, mei, juni)Maximaal 240 uren
Kwartaal 3 (juli, augustus, september)Onbeperkt aantal uren behalve als je na dit kwartaal niet verder studeert. In dat geval geldt ook hier de 240-uurgrens.
Kwartaal 4 (oktober, november, december)Maximaal 240 uren

Voor het Vlaamse gewest is het volgende systeem van toepassing.

Ben je aan de slag als jobstudent? Werk je dus maximaal 600 uren per jaar aan verminderde bijdragen én onder een studentencontract? Dan blijft je recht op kinderbijslag behouden.

Ben je aan de slag als werkstudent? Je werkt dus met een gewoon contract en betaald normale RSZ en bedrijfsvoorheffing? Dan mag je tot 80 uur per maand werken. Werk je meer dan 80 uur per maand? Dan vervalt je recht op kinderbijslag voor de maand waarin je teveel werkte.
Ieder kwartaal zal het Vlaams gewest nagaan hoeveel uren je gewerkt hebt. Indien er dat meer dan 240 zijn, dan zal er minstens in één maand meer dan 80 uren gewerkt zijn. Voor die maand zal je géén recht meer hebben op de kinderbijslag.

Betaal je sociale bijdrage als zelfstandige in hoofdberoep? Dan heb je ook géén recht meer op kinderbijslag.

In het nieuwe systeem van het Vlaamse gewest hanteert men geen loonsplafond meer op je inkomen om te bepalen of er een recht is op kinderbijslag.

5. Moet ik belastingen betalen?

Dat hangt ervan af hoeveel je verdient. Blijven je inkomsten onder een bepaald bedrag, dan hoef je er geen personenbelasting op te betalen. Dat maximumbedrag verandert elk jaar.

Voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) wordt je tot € 14 514,29 bruto vrijgesteld van belastingen. Verdien je in 2023 meer dan dit bedrag bruto? Dan betaal je als student ook personenbelasting.

6. Moeten mijn ouders meer belastingen betalen?

Ouders die kinderen fiscaal ‘ten laste’ hebben, betalen minder belastingen. ‘Ten laste’ betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders. Verdien je echter zoveel dat dat niet meer het geval is? Dan betalen je ouders ook meer belastingen. Logisch. Maar hoeveel mag je dan precies verdienen?

De maximale bedragen veranderen elk jaar. Voor aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) gelden onderstaande brutocijfers.

Jouw gezinssituatieBrutobedrag dat je als student maximaal mag verdienen
Je ouders worden samen belast€ 7.965
Je ouders worden alleen belast€ 10.090

Lees ook deze infografiek van student@work met de gegevens geldig voor 2023.

 • Check je Asap-loonbriefje
  Het bedrag van je belastbare loon vind je op het Asap-loonbriefje in het midden onderaan. Links staat het bedrag van je brutoloon, rechts het bedrag van je nettoloon. Je belastbare loon is het brutoloon min de RSZ-bijdrage of de solidariteitsbijdrage van 2,71%.

 • Bijzondere regels
  Ontvang je als student alimentatiegeld? Dan wordt dat alimentatiegeld voor 80% meegerekend in de berekening van de fiscale grenzen, mét een vrijstelling tot € 3 820 belastbaar loon (aanslagjaar 2024). Alleen het bedrag van het alimentatiegeld boven deze grens wordt voor 80% meegeteld.

Opgelet!

Alle bedragen hierboven gelden alleen als je:

 • Geen andere bestaansmiddelen hebt dan het loon uit je studentenjob

 • Geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte (in dat geval rekenen de belastingen een forfaitair bedrag aan)

7. Veiligheid en gezondheid

Als student heb je weinig of geen ervaring op een werkvloer. Je veiligheid en gezondheid zijn daarom eens zo belangrijk. Ga je aan de slag als jobstudent via een interimkantoor zoals bijv. Asap? Dan gelden er bijzondere maatregelen.

Beide partijen – de onderneming waar je je studentenjob doet én Asap – zijn verantwoordelijk voor je veiligheid en gezondheid. Hoe dat er concreet aan toegaat? De onderneming bezorgt ons gedetailleerde informatie over je job, inclusief alle mogelijke risico’s en beschermingsmiddelen. Die informatie legt Asap vast in een zogenaamde werkpostfiche. Die fiche bezorgen wij je voor aanvang van je job, zodat je 100% op de hoogte bent van de situatie op de werkvloer en de inhoud van je job.

Safety first!

Wil je nog meer te weten komen over studentenjobs? Bekijk dan ook onze andere blogs.

Enjoy your job!