Het allerbelangrijkste bij een studentenjob is het studentencontract. Zonder een schriftelijke studentenovereenkomst mag je niet van start gaan als jobstudent. Dit contract moet worden opgesteld in twee exemplaren: één voor de werkgever en één voor de student.

Maar wat moet er nu precies in dit contract vermeld worden en kan dit opgezegd worden? Dat kom je te weten in deze blog!

1. Wat moet er verplicht in mijn contract vermeld staan?

Je studentenovereenkomst vermeldt alle details over jezelf, je werkgever en je job.
Zoals onder andere: je identiteit, een korte functiebeschrijving, de begin- en einddatum van je job, de arbeidsduur, je loon (of de berekeningsbasis en -wijze ervan), …

In de studentenovereenkomst moet de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur worden vermeld en bijkomend, indien dit niet vermeld wordt in het arbeidsreglement, het begin en einde van een normale arbeidsdag, het ogenblik en de duur van de rustpauzes en de dagen waarop geen arbeid wordt verricht.

Het volledige overzicht van de wettelijke vermeldingen in je overeenkomst vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Voor een modelcontract van een studentenovereenkomst van Asap check je gewoon even bij het Asap-kantoor in jouw buurt.

2. Moet ik mijn contract ook ondertekenen?

Ja, jij én je werkgever moeten het contract tekenen.

De studentenovereenkomst moet ten laatste op het ogenblik van indiensttreding ondertekend zijn. Elke student is verplicht vóór opstart het contract schriftelijk te komen ondertekenen op kantoor en je moet dit exemplaar ook meenemen naar de werkvloer.

3. Heb ik als jobstudent een bepaalde proeftijd?

Als jobstudent worden je eerste 3 effectieve werkdagen altijd als proeftijd beschouwd. Tijdens die proefperiode kan je je overeenkomst verbreken zonder opzegging of vergoeding. Opgelet: je werkgever kan dat ook.

Die 3 dagen proefperiode is een wettelijke regeling en geldt altijd, ook al staat er geen specifieke vermelding in je contract.

Meer info lees je in Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

4. Kan ik mijn contract verbreken?

Is je studentenjob toch niet hetgeen dat je ervan verwachtte? Dan is het mogelijk om de overeenkomst te verbreken.

Duur van overeenkomst/contractOpzeg door werkgeverOpzeg door student
Tijdens je proefperiodeZonder opzegtermijnZonder opzegtermijn
Minder dan 1 maand3 dagen1 dag
Meer dan 1 maand7 dagen3 dagen

Opgelet!

Je opzegging gaat in op de maandag die volgt op de week waarin je de contractverbreking (schriftelijk) meedeelt aan je werkgever. Verbreek je je studentenovereenkomst bijvoorbeeld op woensdag? Dan werk je die week gewoon door, op maandag van de daaropvolgende week start de opzegperiode.

Meer info vind je in De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Wil je nog meer te weten komen over studentenjobs? Bekijk dan ook onze andere blogs.

Enjoy your job!