Heb je een vraag? Of heb je ergens hulp bij nodig?

Onze medewerkers staan klaar om je te helpen voor al je vragen over:

 • Je loon of loonfiches

 • Je contracten

 • Administratie

 • ...

Check eerst of je je vraag terugvindt in onze FAQ-sectie of vul één van onze contactformulieren in.
Wens je je uit te schrijven bij Asap of wil je jouw profiel bij Asap verwijderen? Dan kan je dit eveneens aangeven via het respectievelijke contactformulier.

Stel je een inbreuk vast? Of heb je een klacht over Asap, onze werkwijze of een medewerker?

Maak gebruik van één van onderstaande formulieren.

Klacht

Heb je het gevoel dat een Asap medewerker geen professionele houding aannam of de werkzaamheden niet op een zorgvuldige of professionele wijze uitvoerde dan kan je hiervoor een klacht indienen.

Alle klachten die aan onderstaande voorwaarden voldoen, worden bestudeerd en de klager zal hierover feedback krijgen.

 • Jouw klacht is niet anoniem.

 • De klacht betreft een medewerker of dienstverlening van Asap.be NV.

 • De aangegeven feiten dateren van minder dan 4 maanden geleden.

 • Jouw klacht is voldoende duidelijk omschreven.

Een klacht wordt gemiddeld in minder dan 4 maanden behandeld en afgesloten. Deze duur kan echter variëren naargelang van de complexiteit van het onderzoek. Wanneer het dossier is afgehandeld, krijgt de klager sowieso de resultaten van de klachtenbehandeling. Bij de behandeling van jouw klacht verwerken we jouw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen enkel ingezameld en verwerkt worden om de klacht te behandelen. Ze worden voor geen andere doeleinden gebruikt.


Klachtenformulier

Melding

Wens je een melding te maken van een daadwerkelijke of mogelijke inbreuk op de wetgeving? Geef dan hier jouw melding door.

Wij kunnen enkel meldingen ontvangen met betrekking tot volgende gebieden:

 • overheidsopdrachten;

 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;

 • productveiligheid en productconformiteit;

 • veiligheid van het vervoer;

 • bescherming van het milieu;

 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;

 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;

 • volksgezondheid;

 • consumentenbescherming;

 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;

 • bestrijding van belastingfraude;

 • sociale fraudebestrijding.

Het indienen van deze melding kan volledig anoniem. Inzendingen worden enkel behandeld door de persoon die binnen Asap.be NV bevoegd is voor het behandelen van jouw melding. Meer lezen.

Melding maken

Over de Ombudsdienst

De Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling is opgericht in 1995 en is een initiatief van Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, om de kwaliteit van de relatie tussen de bedrijven die lid zijn van Federgon en de (kandidaat-)werknemers te vrijwaren.

Wie kan een beroep doen op de Ombudsdienst?

Iedere (kandidaat-)werknemer die contact heeft met of werkt voor een:

 • Uitzendbedrijf

 • Recruitment, Search & Selectionbureau

 • Outplacementbedrijf

 • Dienstenchequebedrijf

 • Projectsourcingbureau

Voor bijkomende inlichtingen kan u het formulier invullen. U kan ook schriftelijk contact opnemen met:

Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel
ombuds@federgon.be

Meer info