Ben je student en wil je graag een centje bijverdienen? Dat kan.

Als jobstudent met een studentencontract ben je beschermd door specifieke wetgeving. Die wetgeving bepaalt welke jobs je mag uitvoeren als student, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort.

Je arbeidsovereenkomst is beperkt in tijd, maar het biedt je belangrijke voordelen. Aan de hand van deze blog kan jij ontdekken of je in aanmerking komt voor een studentenjob.

1. Wanneer mag ik werken als student?

Je mag aan de slag gaan met een studentencontract gedurende maximum 600 uren per jaar, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Je bent student

De sociale wetgeving is duidelijk. Je mag jezelf student noemen op 2 voorwaarden.

 • Je volgt middelbaar, hoger of universitair onderwijs of dient een examen voor te bereiden voor de centrale examencommissie.

 • Studeren is je hoofdactiviteit. Je eventuele job is daar duidelijk aan ondergeschikt. Een werknemer die na zijn werkuren een bijkomende opleiding volgt, bijvoorbeeld een bacheloropleiding, is bijgevolg géén student.

Je bent oud genoeg

Je kan als jobstudent aan de slag zodra je:                

 • 18 jaar en/of ouder bent;

 • Jonger dan 18 jaar bent, je secundaire studies nog niet beëindigd hebt en je niet meer onderworpen bent aan de voltijdse leerplicht.

De voltijdse leerplicht eindigt wanneer je:

 • 16 jaar bent geworden;

 • Of wanneer je 15 jaar bent en je de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met vrucht hebt afgewerkt.

Opgelet!

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan zijn er belangrijke beperkingen op overuren, werken op zon- en feestdagen en na 20 uur. Meer info vind je in Regels inzake de studenten arbeidsduur (Partena Professional).

Je werkt niet tijdens de uren van je opleiding of andere schoolactiviteiten

Maar wat als je deeltijds naar school gaat? Dan kan je als jobstudent aan de slag in volgende situaties:

 • Je werkt niet met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst.

 • Je studeert niet met een leercontract.

 • Je ontvangt geen werkloosheidsuitkering, noch een inschakelingsuitkering.

 • Je werkt enkel en alleen tijdens de schoolvakanties.

Opgelet!

Er zijn situaties waarbij je de voordelen van je studentencontract verliest.

 • Je hebt een ononderbroken contract van minstens 12 maanden bij eenzelfde werkgever. Na die 12 maanden vervalt je studentenvoordeel. Jij en je werkgever betalen vanaf dan de gewone sociale bijdragen. Ook als je het maximale aantal uren niet overschrijdt. Toch blijven werken als jobstudent? Ga dan aan de slag bij een andere werkgever.

 • Je volgt deeltijds onderwijs. Dan mag je enkel werken tijdens vakantieperiodes, en enkel op voorwaarde dat je geen overbruggingsuitkering krijgt en niet via een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst werkt/gewerkt hebt in het kader van je deeltijds onderwijs.

 • Je volgt avondschool of onderwijs met beperkt leerplan (onderwijs van minder dan 15 lesuren per week of minder dan 27 studiepunten).

Het is niet altijd makkelijk om uit te maken of je student in hoofdactiviteit bent. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact op met het Asap-kantoor in je buurt. Onze consulenten helpen je graag verder.

2. Mag ik werken als student nadat ik ben afgestudeerd?

Ben je afgestudeerd en heb je geen verplichtingen meer ten opzichte van je onderwijsinstelling? Dan kan je in principe niet meer aan de slag als jobstudent. Behalve als je afstudeert in juni en diezelfde zomervakantie nog aan de slag gaat, of als je van plan bent om nog verder te studeren vanaf september.

 • Je studeert af in juni.

Behaalde je in juni je diploma? Proficiat! Dan start nu het échte leven. Maar niet voordat je nog een laatste keer aan de slag kan gaan als jobstudent. De RSZ aanvaardt namelijk dat je werkt tegen verminderde sociale bijdragen tot en met 30 september van je afstudeerjaar. Vanaf oktober van je afstudeerjaar kan je enkel werken als arbeider of bediende. Studeer je op een ander moment af? Dan kan je niet langer genieten van een verlaagde RSZ-bijdrage.

 • Je gaat nog verder studeren.

Ben je van plan om je studentenleven nog even voort te zetten? Top! Dan mag je wel nog als student te werk gaan, indien je bent ingeschreven voor een nieuwe opleiding en deze in september van start gaat.

 • Wat als je blijft verder werken bij dezelfde werkgever?

Is de werkgever van je vakantiejob super tevreden over je prestaties en mag je er vast blijven werken? Dan moet die ‘gewone’ job duidelijk verschillen van je studentenjob. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn om je studentenjob te gebruiken als proefperiode voor je gewone job.

3. Mag ik werken als student nadat ik me uitschreef tijdens het schooljaar?

Zag je je studierichting niet meer zitten en schreef je je tijdens het schooljaar uit bij je onderwijsinstelling? Hou er dan rekening mee dat die uitschrijving meteen ook het einde betekent voor je recht op een studentenjob. De vrijstelling van RSZ-bijdragen geldt dan helaas niet meer voor jou.

4. Ik studeer tijdelijk in België. Mag ik ook aan de slag als jobstudent?

Iedere buitenlandse student met de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland heeft dezelfde rechten en plichten als de Belgische studenten, ookal volgen ze geen onderwijs in België of verblijven ze hier niet. Voor hen betekent dat dat ze 600 uren mogen werken tegen verminderde sociale bijdragen. Voor de buitenlandse studenten die een andere nationaliteit hebben dan de hiervoor genoemde, gelden er beperkingen of zijn er bijkomende verplichtingen.

Meer info vind je in De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Wil je nog meer te weten komen over studentenjobs? Lees dan ook onze andere blogs.

Enjoy your job!