Goed nieuws voor wie Kroatische medewerkers werknemers wil tewerkstellen. De verplichte arbeidskaarten zijn sinds 1 juli 2015 niet meer nodig. Zij moeten immers geen arbeidsvergunning meer aanvragen. Ook langdurig ingezetenen profiteren van een versoepeling van de arbeidsreglementering.

Arbeidskaarten- en vergunningen behoren sinds vorig jaar tot de bevoegdheid van de Gewesten. Zowel Vlaanderen als Wallonië de Vlaamse, Waalse als de Brusselse regering hebben nu beslist dat Kroaten geen arbeidskaart B meer nodig hebben om in Vlaanderen of Wallonië in loondienst te mogen werken. Deze maatregel ging in vanaf 1 juli 2015. Een groot verschil met de vorige situatie.

De Europese vrije open markt

Kroatië trad op 1 juli 2013 toe tot de Europese Unie. België heeft toen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overgangsmaatregelen te voorzien m.b.t. het vrij verkeer van werknemers. Hierdoor ging de Belgische arbeidsmarkt slechts beperkt open voor Kroatische werknemers burgers. Ze konden wel aan de slag met een arbeidskaart B, maar enkel in knelpuntberoepen. Hiervoor hadden ze een arbeidskaart B nodig. Pas na twaalf maanden kregen ze dan een arbeidskaart B voor alle beroepen. Deze overgangsmaatregel liep af na twee jaar, op 30 juni 1 juli 2015. Gevolg: Kroatische werknemers hebben niet langer een arbeidskaart B nodig om bij ons aan de slag te gaan. Minder rompslomp voor werkgever en werknemer.

Het statuut van langdurig ingezetenen

En dan zijn er de langdurig ingezetenen. Dat is een statuut dat wordt toegekend aan voor niet-EU-burgers die minstens vijf jaar legaal en continu in een EU-lidstaat verbleven hebben. Langdurig ingezetenen die het dit statuut in ons land verwerven, hebben geen arbeidskaart nodig. Wie het statuut in een andere EU-lidstaat verwierf, moest tot 30 juni 2015 dezelfde regels volgen als de Kroaten. Nu is hun situatie versoepeld. Nadat ze twaalf maanden in een knelpuntberoep aan de slag zijn geweest met een arbeidskaart B, valt ook bij hen de verplichting van een arbeidskaart volledig weg.


Meer info over arbeidskaarten en de aanvraag ervan vind je op de website van de regionale overheden:

Vind versterking voor jouw team!

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen