Beschikken jouw medewerkers nog over een niet-elektrische bedrijfswagen? Lees dan zeker deze blog. Om de transitie naar duurzame mobiliteit te stimuleren, gelden sinds juli 2023 immers nieuwe fiscale en sociale regels voor bedrijfsvoertuigen. Doel is de aanschaf van niet-koolstofneutrale voertuigen ontmoedigen. Een overzicht van de belangrijkste elementen van de nieuwe regelgeving.

Sinds 1 juli 2023 gelden nieuwe fiscale en sociale regels voor bedrijfswagens. Het doel: de CO2-uitstoot verminderen en de transitie naar elektrische bedrijfsauto's een duwtje in de rug geven. De belangrijkste wijzigingen omvatten de afbouw van de fiscale voordelen voor voertuigen op fossiele brandstoffen, de aftrekbaarheid van laadstations, een verhoogde solidariteitsbijdrage en de aangepaste regels voor het voordeel van alle aard.


1. Afbouw fiscale voordelen voor fossiele brandstofwagens

Het fiscaal voordeel voor wagens die rijden op benzine, diesel of andere fossiele brandstoffen neemt af. Het doel is om bedrijven aan te moedigen over te stappen op elektrische wagens. Met volgende regels moet je rekening houden:

Diesel-, benzine- en hybride wagens ...

Besteld tussen 1/1/2022 en 30/6/2023

 • Alle wagens met CO2-uitstoot besteld tussen 1/1/2022 en 30/6/2023 genieten t.e.m. 2031 een maximale aftrekbaarheid van 100% en een minimale aftrekbaarheid van 50%.

 • Voor wagens met een CO2-uitstoot van meer dan 200 g/km geldt een minimale aftrekbaarheid van 40%.

 • Voor plug-in hybrides besteld vanaf 1/1/2023 zijn de brandstofkosten (diesel of benzine) maximaal 50% aftrekbaar t.e.m. 31/12/2026.

Besteld tussen 1/7/2023 en 31/12/2025

 • Alle wagens met CO2-uitstoot besteld tussen 1/7/2023 en 31/12/2025 genieten t.e.m. 2024 een maximale aftrekbaarheid van 100% en een minimale aftrekbaarheid van 50%.

 • Na 2024 vermindert de maximale aftrekbaarheid elk jaar met 25%, tot uiteindelijk 0% in 2028. De minimale aftrekbaarheid verdwijnt volledig na 2024.

 • Ook voor deze wagens geldt t.e.m. 2024 een minimale aftrekbaarheid van 40% bij een CO2-uitstoot hoger dan 200 g/km.

Besteld na 1/1/2026

 • Na 1 januari 2026 zijn wagens met CO2-uitstoot niet langer fiscaal aftrekbaar. Vanaf dat moment is het fiscaal dus niet meer aantrekkelijk om diesel-, benzine- of hybride bedrijfswagens te bestellen voor je team.

 Elektrische wagens

 • Elektrische wagens besteld voor 1/1/2027 blijven 100% aftrekbaar t.e.m. 2031.

 • Voor elektrische wagens besteld vanaf 1/1/2027 daalt de aftrekbaarheid jaarlijks, tot uiteindelijk 67,5% in 2031.

2. Aftrekbaarheid van laadpalen

De transitie naar elektrische mobiliteit vereist de nodige laadinfrastructuur. Daarom zijn maatregelen genomen om de investering in semi-publieke oplaadpunten fiscaal aantrekkelijker te maken. De installatiekosten voor laadpalen zijn nog tot 31/8/2024 voor 150% aftrekbaar.

Om van deze kostenaftrek te genieten, moeten de laadpalen aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Het moeten slimme laadpalen zijn, waarbij een energiebeheersysteem de laadtijd en het laadvermogen kan aansturen.

 • Ze staan op een publiek toegankelijke plaats, bv. de parking van het bedrijventerrein.

 • Ze kunnen minstens 10 uur per dag gebruikt worden door derden.

 • Ze moeten aangemeld worden bij de FOD Financiën. Zo komen ze in een databank terecht, waar gebruikers de locatie en beschikbaarheid kunnen checken.

 • Ze mogen niet aangeschaft zijn via operationele leasing.

3. Verhoogde solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens 

Gebruiken je medewerkers hun bedrijfswagen ook voor privédoeleinden? Dan moet je als werkgever een solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ. Die wordt berekend op basis de CO2-uitstoot van de wagen, en wordt daarom ‘CO2-taks’ genoemd. 

Het exacte bedrag is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof van de wagen. Om de vergroening van het wagenpark te versnellen, stijgt de solidariteitsbijdrage geleidelijk voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor, terwijl die voor elektrische auto's omlaag gaat. Dit is opnieuw een manier om de transitie naar elektrische voertuigen een duwtje in de rug te geven. 

4. Voordeel van alle aard voor bedrijfswagens 

Als werknemers hun bedrijfswagen ook voor privédoeleinden gebruiken, ziet de fiscus dit als een extra loonvoordeel. Op dit zogenaamde ‘voordeel van alle aard’ (VAA) moeten belastingen worden betaald. De grootte van het VAA is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de CO2-uitstoot van de wagen en het gemiddelde van het volledige Belgische wagenpark. Hoe meer de uitstoot van de bedrijfswagen boven het gemiddelde zit, hoe hoger het VAA. 

Het VAA wordt jaarlijks opnieuw berekend. Vanwege die herberekening en de versnelde elektrificatie in ons land – die de gemiddelde CO2-uitstoot verlaagt – zouden werknemers die nog rijden met een bedrijfswagen met benzine- of dieselmotor in 2024 tot 20 procent meer belastingen over het VAA moeten betalen. Daarom werkte minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorstel uit om de bijdragen voor benzine- en dieselmotoren stapsgewijs te verminderen. 
 
De voorgaande berekeningsmethode nam slechts 40 procent van alle ingeschreven auto’s mee, terwijl de nieuwe rekening houdt met álle ingeschreven voertuigen. Als voorbeeld: voor een Golf Variant zou er dit jaar volgens de oude methode 500 euro aan belastingen bijkomen, volgens de nieuwe is dat slechts 60 euro. Voor alle duidelijkheid, deze wijziging heeft geen impact op de vergroening van het wagenpark. Voor vervuilende bedrijfswagens zal je nog steeds meer moeten betalen, maar de toename van het VAA zal wel minder bruusk verlopen. Als je nog niet bezig bent met de overschakeling naar elektrische bedrijfswagens, is het dus sowieso aan te raden om daar werk van te maken. 

Bedrijfswagens als rekruteringstroef  

Een bedrijfswagen kan trouwens een belangrijke stimulans zijn om nieuwe medewerkers aan te trekken. Voor sommige functies is dat zelfs een vanzelfsprekend onderdeel van het loonpakket. Denk maar aan account managers, salesprofielen, consultants, service- en onderhoudsmedewerkers, projectmanagers ... Een elektrische wagen biedt extra meerwaarde, omdat je hiermee toont dat je bedrijf toekomstgericht en duurzaam is. Dat spreekt werkzoekenden aan die waarde hechten aan milieu en duurzaamheid, met name de jongere generaties. 

Een versnelling hoger schakelen met je bedrijf?

Asap helpt om de juiste talenten te vinden, zowel op interimbasis als via een vast contract. Start jouw rit naar succes en duurzaamheid vandaag nog en contacteer ons voor meer informatie!

Neem contact op