De 48-urenregel die interimkantoren tot 48 uur na aanvang van de interimarbeid de tijd gaf een schriftelijke arbeidsovereenkomst hiervoor af te sluiten, bestaat niet meer. Vanaf 1 oktober 2016 moet het interimcontract uiterlijk op het ogenblik van indiensttreding getekend zijn door het interimkantoor én de uitzendkracht.

Interimcontracten tijdig laten ondertekenen door de uitzendkracht vóór aanvang van de job in plaats van de voordien geldende termijn van 48 uur? Dat is praktisch gezien niet altijd evident. Daarom hebben we een kort overzicht voor je gemaakt.

Wat moeten uitzendconsulenten en uitzendkrachten doen in de nieuwe wetgeving?

Sinds 01-10-2016 is in de uitzendsector een belangrijke nieuwigheid in de regelgeving in werking getreden. Vanaf deze datum moeten namelijk alle uitzendovereenkomsten ondertekend zijn(*) door uitzendkantoor én uitzendkracht, uiterlijk op het ogenblik waarop de overeengekomen arbeidsprestaties een aanvang nemen. Indien uitzendkantoor en uitzendkracht beslissen om een overeenkomst te sluiten voor arbeidsprestaties van maandagmorgen tot vrijdagavond, dan moet deze overeenkomst door beide partijen ondertekend zijn vóór het aanvangsuur van de globale arbeidsprestatie op maandagmorgen.

(*) “Ondertekend zijn” betekent dat:

  • in geval van een papieren uitzendovereenkomst, het geschrift op papier door beide partijen is gehandtekend;
  • in geval van een elektronische uitzendovereenkomst, de digitale versie van de overeenkomst door beide partijen elektronisch is ondertekend.

Wat te doen als klant?

  • Planning: Bezorg jouw Asap-kantoor tijdig je aanvragen en weekplanningen voor uitzendkrachten: uiterlijk de werkdag voor de opstart van de uitzendkracht, en wel voor 17.00 uur, zodat de uitzendkracht voldoende tijd krijgt om het contract te tekenen. Houd er rekening mee dat niet alle uitzendkrachten beschikken over een mailadres of gsm-nummer. We dienen hun contracten bijgevolg 2 werkdagen op voorhand per post toe te sturen.

  • Wanneer je een uitzendkracht onvoorzien wil laten werken op een sluitingsdag van jouw Asap-kantoor, dan vragen wij jou om contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden.

  • Annulatie contract: Wij benadrukken dat eens een contract is verstuurd naar de uitzendkracht, wij er van uitgaan dat het contract effectief wordt ondertekend. Bij een wijziging van de planning is het niet meer mogelijk om het contract eenzijdig in te trekken.

  • Ziekte/niet opdagen: Indien een uitzendkracht niet opdaagt zonder verwittigen, breng je Asap onmiddellijk op de hoogte hiervan (liefst via mail!). Indien de uitzendkracht binnen de 48u een doktersattest voorziet, zijn we uiteraard verplicht ziekte uit te betalen indien de uitzendkracht meer dan 30 dagen anciënniteit heeft, en dit voor de volledige duur van het contract/doktersattest.

Vind versterking voor jouw team.

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen