Home / Main / Info / ASAP engagement

Diversiteitscharter

We leven in een diverse en boeiende multiculturele maatschappij. Alle diensten van ASAP HR Group zijn daarin verankerd. Non-discriminatie en diversiteit maken deel uit van onze dagelijkse werking.

Het is een sterk engagement dat we concretiseren met een actieplan en duidelijke objectieven. Een jaarlijkse analyse en eerlijke evaluatie garanderen een optimaal personeelsbeleid. ASAP informeert en sensibiliseert alle medewerkers die betrokken zijn bij het intern personeelsbeheer, de uitzendactiviteit en rekrutering & selectie.

Veiligheid en kwaliteit

Als snelgroeiend HR bedrijf waarborgen wij al onze processen in een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is gebaseerd op 3 pijlers:

  1. ASAP vraagt het engagement van de medewerkers om kandidaten uitsluitend te selecteren op basis van hun competenties en de ASAP-richtlijnen betreffende antidiscriminatie te volgen.
  2. ASAP vraagt het engagement van de medewerkers om de sociale- en arbeidswetgeving strikt te volgen.
  3. ASAP vraagt het engagement van de medewerkers om het preventie en veiligheidsbeleid adequaat te volgen.

ASAP ondersteunt de medewerkers hierin op vlak van kennis, middelen en coaching om zo expert te worden.

Bij ons krijgt iedereen alle kansen om een succesvolle carrière uit te bouwen!