Met veel goesting op weg naar een duurzamere wereld

Als HR partner die zowel tijdelijke als vaste jobs aanbiedt, nemen wij een belangrijke maatschappelijke rol in. Het is dus vanzelfsprekend dat een duurzaamheidsbeleid hier niet mag ontbreken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is immers niet gewoon een trend maar een noodzaak. Daarom dragen wij met veel enthousiasme ons steentje bij aan een duurzamere wereld.

Onze pijlers

Digitalisering & automatisatie

Bij Asap investeren wij in het digitaliseren en automatiseren van onze processen om klanten en kandidaten nog beter bij elkaar te brengen. Zo zorgen wij voor meer tevreden klanten en uitzendmedewerkers én verkleinen wij onze ecologische voetafdruk.

Levenslang leren

Talent maximaal toegang geven tot de arbeidsmarkt is wat ons drijft. Wij stimuleren een leercultuur en creëren zo kansen voor iedereen. Asap zet dan ook volop in op talentcreatie en -retentie.

Inclusie & diversiteit

We halen het beste uit elk talent en vertrekken vanuit jouw dromen en noden om duurzame HR oplossingen aan te bieden. Lange termijn partnerships vanuit co-creatie maken ons nog enthousiaster. Zo vinden we onszelf telkens opnieuw uit.

VCDO label

Sinds 2021 zijn wij toegetreden tot het VCDO (VOKA Charter Duurzaam Ondernemen) waarbij wij gedurende drie jaar actiepunten implementeren die betrekking hebben tot de 17 SDG's van duurzaamheid. In 2024 streven wij ernaar het VN-certificaat te bemachtigen.

Wat we doen

*Meer details over onze initiatieven vind je in het MVO verslag

People

  • Verhogen van de work-life balance

  • Levenslang leren

  • Transparant loonbeleid voor meer gelijkheid

Planet

  • Reductie energieverbruik

Profit

  • Opleidingsprojecten ondersteunen

  • Ondersteuning van culturele of maatschappelijke projecten

  • Duurzame, veilige en performante ICT infrastructuur

  • Sociale economie ondersteunen

MVO

Asap erkent het belang van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en wenst dat deze denkwijze een steeds grotere plaats zou innemen in haar werking, en dit zowel ten opzichte van haar medewerkers en haar uitzendmedewerkers als ten opzichte van haar leveranciers en hun partners.

Asap heeft aandacht voor de sociale, milieugebonden en ethische factoren naast de economische overwegingen. Asap wil zo de duurzame ontwikkeling promoten en moedigt haar partners aan om hier optimaal toe bij te dragen.

Gedragscode

In dit perspectief roept Asap haar partners op om zich verantwoord te gedragen op maatschappelijk gebied en wat het milieu betreft, maar ook om de nationale en internationale wetgeving na te leven inzake arbeidsbescherming, arbeidsvoorwaarden, gezondheid en veiligheid op het werk.

"The earth is a fine place and worth fighting for"

- Ernest Hemingway