Het hing als een aambeeld boven het hoofd van de ondernemer: bij arbeidsongeschiktheid zouden bedrijven voortaan twee maanden gewaarborgd loon moeten betalen. Eind juli besliste de regering echter dat alles bij het oude blijft. En dat scheelt voor veel ondernemingen een flinke slok op de borrel.

Gelijkschakeling bedienden en arbeiders

Het nieuwe voorstel kaderde in de evolutie om het statuut van bedienden en arbeiders gelijk te schakelen. Ze zou het RIZIV bovendien een besparing van maar liefst 345 miljoen euro opleveren. Daarnaast zou het de werkgevers moeten stimuleren om in te zetten op preventie van ziekteverzuim.

Kritiek van werkgeversorganisaties

Zoals te verwachten, stootte de maatregel op felle kritiek van de diverse werkgeversorganisaties. Van 700 miljoen tot één miljard euro: zoveel zou het de bedrijven volgens diverse ramingen kosten. De regering besliste daarom vorig jaar al om de maatregel met een jaar uit te stellen, tot 2016. Nu is beslist om de maatregel definitief in te trekken Dit betekent extra ademruimte voor bedrijven die zo weer sneller aan aanwerven kunnen denken.

Even op een rijtje: regels van het gewaarborgd loon

De duur van het gewaarborgd loon varieert naargelang een aantal criteria:

Vind versterking voor jouw team!

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen