Soms heb je als uitzendkracht recht op een ‘premie voor aanvullend pensioen’. Soms niet. Hoe wordt dit bepaald? Het hangt af van de sector waarin je werkt. En ook het bedrag van de premie varieert per sector.

In bepaalde sectoren hebben vaste werknemers recht op een aanvullend pensioen. De werkgever stort dan een percentage van het loon in een sectoraal pensioenfonds. Voor de uitzendkrachten gebeurt dit niet. Maar zij hebben wél recht op een pensioenpremie. Die is gelijk aan de bijdrage voor vaste werknemers in het fonds, maar dan omgerekend in loon. Deze premie wordt toegekend per loonsafrekening en wordt vermeld op de loonfiche. 

Pensioenpremies: de discussie

Heb je recht op een pensioenpremie? Dat bepalen de sociale partners van jouw sector. Het resultaat leggen ze vast in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Die overeenkomsten  zijn vanaf 1 januari 2016 opnieuw besproken. Verlengen of niet? De onderhandelingen zijn nog volop bezig. Maar sommige sectoren zijn nu al klaar. 

Pensioenspremies voor uitzendkrachten

Goed nieuws: Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, meldt dat álle pensioenpremies voor uitzendkrachten worden verlengd. Hier en daar wijzigen de bedragen. De pensioenpremie komt boven op je brutoloon. Naargelang de sector waarin je werkt, varieert het bedrag van de premie.

Pensioenpremie voor studenten

Werk je als student? Dan heb je alleen recht op een pensioenpremie als je RSZ-bijdragen betaalt. Ben je vrijgesteld van RSZ-bijdragen? Dan is Asap je geen pensioenpremie verschuldigd. Ook de uitzendkrachten-gelegenheidswerknemers (PC 144, 145 en 302) ontvangen geen pensioenpremie.

Enjoy your Job!

Vind jouw droomjob.

Ontdek ons aanbod

Meer blogartikels lezen