Pesten op de werkvloer: het gebeurt jammer genoeg nog veel te vaak.

Uit onderzoek van preventie dienstverlener IDEWE blijkt dat bijna 6% van de Belgische werknemers wekelijks geconfronteerd wordt met ernstig pestgedrag. Niet bepaald een ideale situatie om te genieten van je job ...

Veel slachtoffers ondergaan de pesterijen lijdzaam. Of veranderen ten einde raad van werk. Toch zijn er enkele dingen die je kan doen tegen het pestgedrag. Je leest het in deze blog.

Pesten in al zijn lelijke vormen

Pesterijen kunnen diverse vormen aannemen.

Dit zijn de meest voorkomende:

Pestgedrag op het werk

 • Verbaal pesten
  Dit gebeurt door venijnige opmerkingen, beledigingen, overdreven roddelen, het uitlachen en/of belachelijk maken van het slachtoffer.

 • Fysiek geweld
  Bij deze vorm gaat de pester iemand lichamelijk te lijf: door te duwen, schoppen, slaan, pijn te doen, …

 • Uitsluiten
  Hierbij wordt het slachtoffer totaal genegeerd en buitengesloten uit de groep.

 • Vernielen
  Soms worden persoonlijke spullen van het slachtoffer weggenomen of vernield.

 • Cyberpesten
  Dit is een vorm van pesten die helaas enorm in opmars is: mensen uitschelden of belachelijk maken via social media, dreigmails sturen etc. Online gaan mensen blijkbaar nog makkelijker over de schreef.

Wat zijn de gevolgen van pesten?

Pesterijen gaan zoveel verder dan gewoon wat plagen. De gevolgen ervan zijn dan ook ernstig. Het slachtoffer staat constant onder stress. Dat uit zich op den duur in diverse lichamelijke en psychische klachten: van hoofdpijn, buikpijn en slaapstoornissen tot een burn-out en depressie. Normaal functioneren op het werk of zelfs thuis wordt op den duur moeilijk.

Pestgedrag op het werk verhoogt naar schatting het ziekteverzuim zelfs met 50%.

Werkgevers hebben er dan ook alle baat bij om pesterijen op de werkvloer drastisch aan te pakken.
Want medewerkers die zich goed voelen in hun job en een hecht team vormen, presteren beter. Hun productiviteit ligt gevoelig hoger.

Wat kan je doen tegen pesten?

Veel slachtoffers ondergaan de pesterijen lijdzaam. Of veranderen ten einde raad van werk. Toch zijn er enkele dingen die je kan doen tegen het pestgedrag:

 • Geef je grenzen aan.
  Laat duidelijk merken aan de pester dat hij te ver gaat. Dat zijn ‘grapjes’ helemaal niet grappig zijn. Misschien beseft de pester wel dat hij te ver gaat.

 • Blijf er niet alleen mee rondlopen.
  Word je gepest? Neem dan direct actie. Lees erover. Praat erover. Zo voel je je tenminste niet alleen. Ga eventueel langs bij een goede psycholoog, die je helpt je weerbaarheid en zelfvertrouwen terug opkrikken. Zo ben je beter bestand tegen de pesterijen.

 • Raadpleeg iemand binnen de organisatie.
  Een vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts, ombudsman of een (externe) hr-medewerker kunnen als bemiddelingspersoon optreden. Zo kan er ook concrete actie worden ondernomen op de werkvloer. Daarnaast is er ook de (binnenkort verplichte) klokkenluiderslijn waar je (anoniem) een melding kan maken van een inbreuk tegen een regelgeving. Iets waar pesten ook onder valt.

 • Nog een laatste advies.
  Pestgedrag zegt veel meer over de pester dan over het slachtoffer. Met het pestgedrag proberen pesters hun eigen onzekerheid te camoufleren en indruk te maken op hun omgeving.

Pesten? Doe er iets aan!

Pesten? Daar doe jij toch niet aan mee! Maar ook als onschuldige omstaander heb je een verantwoordelijkheid. Zie jij pesterijen in je omgeving of op de werkvloer? Neem dan actie! Laat pesters duidelijk merken dat hun gedrag gewoon niet kan.

Zit je met vragen?
Heb je nood aan een gesprek over jouw werksituatie of die van één van je collega’s? Aarzel niet en neem contact met je preventieadviseur of de vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie. Heb je liever het advies van iemand buiten de firma, dan kan je ook steeds rekenen op de mensen van Tele Onthaal. Je kan hen 7/7 en 24/24 bereiken op het nummer 106 of elke avond met hen chatten op www.tele-onthaal.be.

Is het toch te ver gekomen?

Was die ene kwetsende opmerking er toch te veel aan? Zie je het echt niet meer zitten om aan de slag te blijven? Dan helpen wij je op zoek naar terug een positieve vibe op je nieuwe werkplek.

Ga op zoek naar een nieuwe werkomgeving