2020 gaat de geschiedenis in als een jaar waarin de economie en de arbeidsmarkt zware klappen kregen, maar waarbij ook nieuwe hr-opportuniteiten werden gecreëerd. De arbeidsmarkt is volop in beweging en de ‘war for talent’ blijft woeden. Hoe zal human resources in 2021 verder evolueren? In dit artikel sommen we de meest genoemde hr-trends op voor het komende jaar.

Definitieve doorbraak digitalisering

De coronacrisis heeft de digitalisering op de werkvloer voorgoed uit de experimentele fase geduwd, met (verplicht) telewerk op kop. Uit recent onderzoek van de FOD Economie blijkt dat bijna de helft van de Belgen (44%) ook postcorona van plan is om te blijven telewerken. Ook andere digitale tools, zoals onboarding, performance management en offboarding, zijn versneld ingevoerd. Daarnaast kenden digitaal vergaderen met collega’s en klanten, online vergaderen en het organiseren van webinars – voor zowel eigen medewerkers als klanten – een definitieve doorbraak. Die versnelde digitale omslag zet heel wat bedrijven en organisaties ertoe aan om hun hr-processen te digitaliseren. Zo krijgen medewerkers de ruimte om te focussen op kernactiviteiten.

Meer aandacht voor welzijn op het werk

De digitale transformatie biedt werkgevers en werknemers heel wat kansen, maar kan ook een bedreiging zijn voor de betrokkenheid en de mentale gezondheid van werknemers. Werken op afstand vergt aangepaste ‘employee centric’ hr-processen die hen voldoende ondersteuning bieden. Ook leiderschap op afstand vergt nieuwe skills van leidinggevenden. Aspecten zoals sociale cohesie, het faciliteren van team check-ups, het bewaken van een gezonde werk-privébalans en het organiseren van plezierige, informele contacten tussen collega’s zullen hoog op de hr-agenda staan.

Waardegedreven bedrijfscultuur

De coronacrisis is een potentiële bedreiging voor de loyauteit van werknemers. Vanop afstand is het voor veel werkgevers immer niet evident om de bedrijfscultuur – met bijhorende normen en waarden – top-of-mind te houden. Hoe hou je de bedrijfsmissie, strategische doelen en kernwaarden in beeld bij thuiswerkende werknemers? In 2021 zal extra aandacht besteed (moeten) worden aan een nieuw kader om de mentale afstand tot de organisatie zo klein mogelijk te houden. Uitdagingen daarbij zijn onder andere het betrekken van alle medewerkers bij bedrijfsdoelstellingen, het creëren van een groeiend community-gevoel en het succesvol communiceren over de cultuur, zowel top-down als bottom-up.

Extra focus op opleiding & ontwikkeling

Waar het voorbije jaar de nadruk vooral lag op creatieve kortetermijnacties om de bestaande business maximaal te redden, moet 2021 opnieuw het jaar worden van innovatie op lange termijn en van persoonlijke ontwikkeling. Vanwege de digitale insteek zal de hr-afdeling een belangrijke rol krijgen om de voortgang van innovatie goed te organiseren en visueel te maken. Daarnaast moet de draad van fysieke opleidingen en trainingen weer opgepikt worden, eventueel aangevuld met de sterktes van digitale leervormen die tijdens de coronacrisis definitief doorgebroken zijn. Persoonlijke groei en talentontwikkeling van zowel nieuwe als bestaande medewerkers krijgen opnieuw prioriteit. Opleiding is en blijft immers een krachtig instrument om de band met de organisatie te versterken.

Asap beschouwt deze hr-trend als een topprioriteit voor haar klanten. Daarom investeren we maximaal in (digitale) opleidingen, waarbij we de krachten bundelen met een online opleidingstool die digitale theorie-opleidingen voorziet voor knelpuntberoepen, zoals onder andere onderhoudstechniekers en operatoren.

Sturing van professionele heroriëntatie

Een sterkere band met de organisatie wordt anno 2021 extra belangrijk. Het voorbije jaar was voor veel mensen immers een periode om zich op professioneel vlak te heroriënteren en van job, organisatie of zelfs carrière te veranderen. Hr kan een belangrijke bijdrage leveren om collega’s met een multidisciplinaire ervaring, intellectuele nieuwsgierigheid en hoge mate van flexibiliteit aan boord te houden. Door een gewijzigd organisatiekader en nieuwe kernactiviteiten ontstaan in sommige bedrijven nieuwe kansen voor collega’s die over de nodige (nieuwe) vaardigheden beschikken. Het wordt dus de kunst om ‘jobhopping’ intern te laten gebeuren. Binnen Asap zetten we volop in op talentmanagement, waarbij we onze klanten bijstaan om talentvolle en goed opgeleide werknemers alle kansen te geven en hun kwaliteiten optimaal te benutten.

Nieuwe invulling van leiderschap

Tijdens het voorbije coronajaar werd duidelijk dat – mee onder invloed van nieuwe digitale werkvormen - hiërarchisch en directief leiderschap een nieuwe invulling en dynamiek kan krijgen, zowel in een kantooromgeving als in een industriële setting. Het klassieke ‘planning & control’ managementprincipe ruimt steeds meer plaats voor coachend leiderschap, waarbij werknemers via zelfsturing meer verantwoordelijkheid krijgen. Dit geeft een boost aan hun motivatie en betrokkenheid. Ook het thema leiderschap zal in 2021 dus hoog op de hr-agenda staan, met een grondige analyse van toekomstbestendige leiderschapstypes.

Vind jouw droomjob.

Ontdek ons aanbod

Meer blogartikels lezen