Werk je in de privésector? Dan heb je recht om een erkende opleiding te volgen tijdens je werkuren, mét loonbehoud. Ook als uitzendkracht. Dat kan via het betaald educatief verlof.

Je waarde op de arbeidsmarkt boosten? Blijf je knowhow en capaciteiten continu ontwikkelen. Zelfs binnen de werkuren. Het Vlaams opleidingsverlof giet alle regels daarvoor in een wettelijk kader.

1. Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?
2. Hoeveel Vlaams opleidingsverlof mag je opnemen?
3. Wanneer moet je het Vlaams opleidingsverlof opnemen?
4. Behoud je je volledige loon?
5. Welke verplichte documenten moet je aan je werkgever bezorgen?
6. Kan je het recht op Vlaams opleidingsverlof verliezen?
7. Kan je ontslaan worden terwijl je Vlaams opleidingsverlof hebt?
8. Wat als ik al een opleiding volg via betaal educatief verlof?

1. Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?

Voldoe je als werknemer aan volgende voorwaarden? Dan heb je recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).

  • Je opleiding is geregistreerd in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’;
  • Je bent ingeschreven voor minstens 3 studiepunten, 32 contacturen of 32 lestijden;
  • Je werkt minstens 50% in de privésector in het Vlaams Gewest.
  • De maand september geldt als referentie. Ben je in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan bepaalt men het recht op VOV op basis van de tewerkstelling in de maand waarin je eerste opleiding start.
  • Werk je 50% van de tijd met een vast uurrooster? Dan kan je het Vlaams opleidingsverlof enkel nemen als er lesuren/examens samenvallen met je gewone werkuren.

Opgelet: ook uitzendkrachten hebben recht op Vlaams opleidingsverlof.
De erkende opleidingen die je kan volgen, vind je hier.

2. Hoeveel Vlaams opleidingsverlof mag je opnemen?

De overheid voorziet per schooljaar maximum 125 uren Vlaams opleidingsverlof voor jou. Hoeveel uren jij concreet kan opnemen? Dat hangt af van je tewerkstellingspercentage en het type opleiding. Hoe je je tewerkstellingspercentage berekent, vind je hier.

3. Wanneer moet je het Vlaams opleidingsverlof opnemen?

Je mag het Vlaams opleidingsverlof inplannen vanaf 1 dag vóór de start van je opleiding tot en met 2 dagen na de einddatum van je opleiding (of laatste examen). De concrete planning overleg je best met je werkgever.

Tip: begin- en einddatum van je opleiding worden altijd vermeld op de inschrijvingsbewijzen en aanwezigheidsattesten.

4. Behoud je je volledige loon?

Tijdens het Vlaams opleidingsverlof heb je recht op behoud van je normale loon, met een vooropgestelde maximumgrens van 2928 euro bruto per maand.

Verdien je meer dan 2928 euro bruto? Dan mag je werkgever je loon tijdens je Vlaams opleidingsverlof beperken tot die maximumgrens.

5. Welke verplichte documenten moet je aan je werkgever bezorgen?

Attest van regelmatige inschrijving
Wordt de opleiding per schooljaar georganiseerd? Dan bezorg je dit attest ten laatste op 31 oktober van dat betreffende schooljaar. Schrijf je je in na 31 oktober, verander je van werkgever tijdens datzelfde schooljaar of wordt de opleiding niet per schooljaar georganiseerd? Dan heb je tijd tot uiterlijk 15 dagen na de inschrijving of verandering van werkgever. Dit attest krijg je van je opleidingsverstrekker binnen de 8 dagen na inschrijving.

6. Kan je het recht op Vlaams opleidingsverlof verliezen?

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht, maar houdt ook plichten in. Om je VOV te behouden, moet je je opleiding nauwgezet volgen. Wat dat betekent?

  • Je mag niet meer dan 10% ongewettigd afwezig zijn tijdens je lessen.
  • Je bent verplicht deel te nemen aan het examen van je opleiding (indien dit voorzien is in de opleiding).
  • Kan je niet deelnemen aan de eerste eindbeoordeling? Dan moet je deelnemen aan de eerstvolgende om je opleiding nauwgezet te volgen.

Volg je die nauwgezetheid niet op en nam je toch meer Vlaams opleidingsverlof op dan waar je recht op had? In dat geval volgt er een sanctie. Je eerstvolgende recht op VOV wordt verminderd met 25%.

7. Kan je ontslaan worden terwijl je Vlaams opleidingsverlof hebt?

Zodra je je werkgever op de hoogte bracht van je Vlaams opleidingsverlof via een officiële aanvraag, geniet je een ontslagbescherming. Tot het einde van je opleiding mag je werkgever je niet ontslaan omwille van het VOV.

Tijdens je Vlaams opleidingsverlof mag je werkgever je enkel ontslaan omwille van een reden die niets te maken heeft met de opname van je verlof. Bovendien moet je werkgever de reden van ontslag kunnen bewijzen.

Heeft je werkgever geen geldige reden of heeft je ontslag wél te maken met het opleidingsverlof? Dan heb jij recht op:

  • een vergoeding van 3 maanden loon
  • een verbrekingsvergoeding

Voor meer info over het Vlaams opleidingsverlof kan je terecht bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Vind jouw droomjob.

Ontdek ons aanbod

Meer blogartikels lezen