Resten alleen een probleem op de speelplaats? Vergeet het. Niet alleen onze kinderen krijgen ermee te maken. Ook op de werkvloer (en werven) duikt pestgedrag regelmatig op. In allerlei vormen. Onderzoek toont aan dat maar liefst 1 op de 7 werknemers wordt gepest. En dit cijfer blijft – helaas – stijgen. Hoe jij pesten resoluut kan doen stoppen? Hierbij enkele tips. 

Laat merken dat de pester te ver gaat

Wanneer is een ‘onschuldig grapje’ niet meer zo onschuldig? Voor iedereen ligt die grens ergens anders. Alles hangt af van de situatie, de persoonlijkheid van de betrokkenen, de manier waarop dingen gezegd worden, de reacties van de aanwezigen, etc. Misschien denkt de pester oprecht dat hij grappig is. Dat hij daarmee mensen kwetst komt waarschijnlijk niet in de pester op. Dat is dan ook het eerste wat je kan doen: laat de pester duidelijk weten dat zijn ‘grapjes’ te ver gaan. Resoluut ‘stop’ zeggen, is soms genoeg om het pestgedrag ook echt te laten stoppen.

Begrijp waarom mensen pesten

Door anderen zich ‘klein’ te laten voelen, voelen pesters zich ’groot’. Zielig, toch? Want hoe stoer ze zich ook voordoen, ze handelen zelf altijd uit ongemak en/of onzekerheid. Vaak zijn pestkoppen (onbewust) jaloers, willen ze indruk maken of concurrentie uitschakelen. Pestgedrag zegt eigenlijk méér over de pester dan over degene die gepest wordt.

Doe iets

Merk je soms pestgedrag op de werkvloer of werf? Of ben je er zelf het slachtoffer van? Laat het pestgedrag niet zomaar passeren. Doe iets. Spreek de pester aan. Want door te zwijgen geef je de pestkop alleen maar een signaal dat hij ongestoord verder kan blijven gaan. Raadpleeg eventueel ook iemand die kan bemiddelen in de situatie: een goede collega, een vertrouwenspersoon, de preventieadviseur, je leidinggevende of iemand van de vakbond.

Wees egoïstisch

Gepest worden laat diepe sporen na. Het tast je zelfvertrouwen serieus aan, waardoor je je pester nóg meer munitie geeft. Laat de situatie dus niet uit de hand lopen. Kies resoluut voor jezelf. Zorg ervoor dat je je hart kan luchten. Kan je nog moeilijk functioneren door het pestgedrag? Neem dan een goede psycholoog onder de arm. En besef dat je de situatie niet altijd kan veranderen, maar dat jij wél zelf beslist hoe je hiermee omgaat.


Heb je vragen over pesten? Een vertrouwelijk gesprek over je persoonlijke situatie? Neem contact op met je preventieadviseur.


Respecteer je collega’s. Zeg ‘stop’ tegen pesten en ... Enjoy your Job!