Een collega uitlachen of belachelijk maken, venijnige opmerkingen geven, beledigen, overdreven roddelen: verbaal pesten kan vele vormen aannemen. Misschien heb jij dit zelf al (onbewust) gedaan? Maar wat kan jij precies doen om de situatie op de werkvloer te verbeteren? 

Hoe herken je pestgedrag?

Wanneer wordt plagen pesten? De lijn ertussen is soms dun. Over het algemeen zijn dit enkele duidelijke indicaties van pestgedrag:

  • Plagen gebeurt occassioneel, pesten gebeurt systematisch, telkens opnieuw.

  • Bij plagen worden er dan wel eens steken uitgedeeld, pesten doe je met de intentie om iemand met opzet te kwetsen.

  • Bij plagen zijn beide partijen aan elkaar gewaagd. In geval van pesten is dat niet zo. Er is sprake van een ongelijke machtsverhouding waarbij de gepeste zich niet of moeilijk kan verdedigen.

Hoe reageer je op verbaal pestgedrag?

  • Wordt een collega (of jij) gepest? Kijk niet gewoon toe. Erover zwijgen is een vorm van toestemmen. Neem dus actie. Laat de pester duidelijk weten dat zijn gedrag not done is. Vind je de “grapjes” van de pester echt niet (meer) grappig? Zeg het duidelijk. Krijg je voortdurend negatieve feedback van je leidinggevende, maar voel je dit niet aan als opbouwend? Geef het aan. 
     

  • Blijven de pesterijen duren? Kaart dan de situatie aan bij je leidinggevende, de bedrijfsarts of de (externe) preventieadviseur op je werk, zodat jullie er samen uit geraken. Je werkgever is namelijk wettelijk verplicht procedures uit te werken om interne conflictsituaties op te lossen.

Kijk uit voor cyberpesten!

Digitale technologiën brengen een relatief nieuwe vorm van pesten mee. Cyberpesten – pesten via online platformen of social media - krijgt dan ook meer en meer aandacht. En terecht. Want als pestgedrag zich verplaatst van de werkvloer naar de thuissistuatie, voelt een gepeste medewerker zich nergens nog veilig. De negatieve gevolgen van pesten krijgen daardoor een boost.

Enjoy your (safe) Job!