Geweld, discriminatie, ongewenste intimiteiten, psychologische manipulatie, ... Ongewenst gedrag is iets waar we allemaal tegen moeten vechten, zowel op het werk als privé. Ben jij zelf slachtoffer of getuige van pesterijen? Zwijg er dan niet over, reageer!

Kijk niet werkloos toe

Toekijken en simpelweg niets doen terwijl een collega gepest wordt: het is bijna even erg als het pesten zélf. Ook in de ogen van justitie. Het gerecht kan dan ook niet alleen de actieve  pestkoppen vervolgen, maar ook andere deelnemers en zelfs passieve toeschouwers! En terecht.

Laat dan ook op geen enkele manier ongewenst gedrag toe op je werkvloer. En neem er nooit – nooit! – aan deel. Weet je niet goed hoe te reageren als je er toch getuige van bent? Keur het gedrag in eerste instantie openlijk af en kaart de gebeurtenissen vervolgens aan bij je verantwoordelijke.

Werkgevers: de sleutel tegen geweld

Je werkgever is wettelijk verplicht procedures uit te werken om onderlinge conflictsituaties op te lossen. Weet je niet wat deze procedures precies inhouden? Informeer je er dan naar. Zo weet je precies hoe te reageren als je ooit zelf slachtoffer of getuige zou worden van ongewenst gedrag!

Enjoy your (safe) Job!