Geluiden rondom ons: er bestaat geen volumeknop om ze zomaar af te zetten. Na verloop van tijd raken we er aan gewend en verdwijnt het lawaai naar de achtergrond. Maar toch zijn de negatieve gevolgen voor onze gezondheid en veiligheid niet te onderschatten! Euhm … wablieft? 

Lawaai. We krijgen er allemaal mee te maken. Thuis slaan geluiden van de tv, loeiharde tienermuziek,  joelende kinderen of een grasmaaiende buurman, je om de oren. Maar dat is niets in vergelijking met de harde volumes waarmee je op de werf geconfronteerd wordt: een pneumatische boor, een slijpmachine, boormachine, het voorbijzoevende autoverkeer, …

Oorverdovende gezondheidseffecten

We staan er dikwijls niet bij stil, maar deze (harde) geluiden hebben een oorverdovend effect op onze gezondheid, zoals:

  • tijdelijke of permanente gehoorproblemen

  • werkgerelateerde stress : nervositeit, slaapstoornissen, agressie, toenemende vermoeidheid, … en daarmee ook een verhoogd risico op ongevallen op de werf

  • schadelijke gevolgen voor de foetus bij zwangere werkneemsters

Wanneer wordt lawaai schadelijk?

Niet alle geluiden ervaar je als lawaai. Ons gehoor kan best wel wat volume verdragen. Maar wanneer wordt lawaai echt schadelijk?

De duurtijd van de blootstelling aan een bepaald geluidsniveau is een belangrijke meetwaarde voor je gehoorschade. Naast de duurtijd van de blootstelling is ook het geluidsniveau van belang. Harde geluiden hebben een veel sneller negatief effect. Ook scherpe en explosieve geluiden leiden snel tot onomkeerbare gevolgen.

In het algemeen geldt dat het menselijk oor 80 decibel gedurende 8 uren kan toleren zonder gehoorschade. Daarna treedt er snel gehoorschade op. Als je gelukt hebt, is die maar tijdelijk. Maar in veel gevallen is de schade permanent zodat je voor de rest van je leven zit opgescheept met oorsuizen of (gedeeltelijk) gehoorverlies.

Om je een beter idee te geven: 80 decibel kan je vergelijken met een stofzuiger, een grasmaaier, kettingzaag of een autoclaxon. Als deze apparaten al aan de maximale gehoorgrens komen, dan kan je je voorstellen wat het lawaai van elektrische gereedschappen en uitrustingen op de werf kunnen aanrichten met je oren! Zelfs een kort maar intens lawaai kan je de rest van je leven bijblijven.

Risico-analyse

Aan hoeveel decibels word jij elke dag blootgesteld op de werf? Het is van essentieel belang dat de werkgever een risicoanalyse met een accurate ‘mapping’ van het lawaai uitvoert. Zo kan hij concrete maatregelen nemen om het geluidsniveau op de werf systematisch onder controle te houden of kan hij adequate persoonlijke beschermmiddelen ter beschikking stellen.

Ook een medische opvolging is belangrijk. Afhankelijk van het gemeten geluidsniveau zal hij om de 1, 3 of 5 jaar uitnodigen voor een geneeskundig onderzoek.

Bescherm je oren!

Genoeg reden om niet potdoof te zijn voor ons (gehoor)beschermend advies. Misschien merk je het nadelige effect van lawaai niet meteen, maar speel niet met je gezondheid. Bescherm je oren op de werf zoveel mogelijk. Gebruik persoonlijke beschermmiddelen. Zet oorbeschermers op of doe oordoppen in!


Meer weten over persoonlijke beschermingsmiddelen voor je oren? Contacteer je veiligheidsadviseur voor meer deskundige tips en advies.


Enjoy your Hearing! / Enjoy your Safety!
Enjoy your Job!