Werk je in een productieomgeving of een magazijn? Krijg je in je job te maken met bijtende stoffen? Welke risico’s er ook verbonden zijn aan je job, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is cruciaal. Of beter: het correcte gebruik ervan is cruciaal. 

Aan elke fysieke job zijn wel bepaalde risico’s verbonden. Je werkgever is daarom wettelijk verplicht een accurate risicoanalyse te laten uitvoeren en op basis daarvan aangepaste individuele beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Voor iedere arbeider. Maar louter de beschikbaarheid van deze beschermingsmiddelen is niet voldoende. Voor een optimale veiligheid op de werkvloer zijn er nog enkele aspecten die je in het oog moet houden!

Niet zomaar bescherming, maar de juiste bescherming

Beschermingsmiddelen moeten bestand zijn tegen extreme omstandigheden. Maar verschillende omstandigheden vereisen verschillende beschermingsmiddelen. Het kan dus gebeuren dat je in je job moet wisselen van outfit, in functie van je specifieke taak en de daaraan verbonden risico’s.

Neem nu bijvoorbeeld werkhandschoenen. Daarvan bestaan tientallen modellen. De handschoenen die je aantrekt in het magazijn zijn misschien niet bestand tegen werken met chemische producten. Moet je precisiewerk uitvoeren in je job? Kies dan voor handschoenen die je toelaten minutieus te werk te gaan én die je tegelijkertijd optimaal beschermen. Idem dito voor de andere beschermingsmiddelen. Heb je schoenen met een anti-perforatiezool nodig? Of zijn lage schoenen voldoende veilig? Zijn je werkvest en -broek aangepast aan de activiteit die je moet uitvoeren?

Verzeker jezelf ervan dat je altijd beschermingsmiddelen aantrekt die je perfect beschermen tijdens je specifieke taak. Ook als dat betekent dat je soms moet wisselen. Al is het maar voor even.

Niet zomaar gebruiken, maar juist gebruiken

Je werkgever heeft de plicht om persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Maar ook jij hebt een belangrijke plicht, namelijk om die bescherming correct te dragen én in een correcte staat te onderhouden. Want ook dat heeft een belangrijke impact op de efficiëntie ervan. Het komt er dus op aan de juiste beschermingsmiddelen ook op de juiste manier te gebruiken.

En dat is niet altijd evident. Zelfs het meest eenvoudige beschermingsmiddel heeft een gebruiksaanwijzing. Voor het juiste gebruik van sommige technische spullen is zelfs een opleiding nodig. Zorg dus dat je die zeker gevolgd hebt en dat je alle informatie goed begrepen hebt. Sommige uitrustingen (zoals een veiligheidsharnas) vereisen ook een speciaal onderhoud. Informeer je goed over de onderhoudsprocedure. En laat dat onderhoud ook tijdig uitvoeren!

Zorg ervoor dat je de juiste beschermingsmiddelen op een correcte manier draagt en onderhoudt. Alleen zo bieden ze een optimaal beschermend effect!

Beschermingsmiddelen beschadigd? Vervang ze!

Check regelmatig ook de toestand van je beschermingsmiddelen. Vertonen ze tekenen van gebruik? Erger nog: zijn ze beschadigd? Dan hebben ze hun werk goed gedaan en kunnen ze op rust. Of liever, in de container. Want gebruikte beschermingsmiddelen zijn waardeloos!

Neem nu werkhandschoenen die een scheur vertonen. Die stellen je handen op de plek van de beschadiging bloot aan risico’s. Meer zelfs. Ze kunnen de oorzaak zijn van (ernstige) letsels: je kan er bijvoorbeeld ergens aan blijven vasthangen of mee tussen geraken. En dat wil je – letterlijk – toch niet aan de hand hebben? Hetzelfde geldt voor alle andere beschermingsmiddelen. Stel je vast dat de glazen van je veiligheidsbril een barst vertonen? Zit er een deuk in je helm? Of zijn de veiligheidszolen van je schoenen versleten? Vervang ze dan onmiddellijk!

Laat het duidelijk zijn. Enkel aangepaste beschermingsmiddelen in hun originele staat bieden 100% bescherming voor jezelf en je collega’s. Gebruik ze altijd – al is het maar voor een klein manoeuvre – en draag er zorg voor. Zelfs de meest simpele bescherming heeft zijn nut!

Meer weten over de diverse beschermmiddelen, de juiste manier van gebruik of de onderhoudsprocedure? Contacteer dan je veiligheidsadviseur.

Enjoy your Job!