In veel bedrijven en organisaties verloopt de zoektocht naar nieuw talent erg moeizaam. Ook bestaande medewerkers aan boord houden vraagt de nodige aandacht. Talent pools kunnen op dat vlak zeer waardevol zijn. Hoe zij een belangrijk wapen vormen in die strijd en hoe je zo'n databestand opbouwt, ontdek je op deze pagina.

Belangrijke strategische hr-tool 

Een talent pool is een belangrijke strategische tool om de juiste mensen te vinden, aan te werven en te behouden. Hierbij enkele verwachtingen die hr-professionals hebben over talent pools. 

 • Snel(ler) kunnen inspelen op interne vacatures. 

 • Communities van specifieke profielen creëren. 

 • Een hogere ROI realiseren, met een kortere doorlooptijd (‘time to hire’) én lagere werving- en selectiekosten. 

 • (Interne) recruiters ontlasten van repetitieve taken, waardoor ze kunnen focussen op kerntaken die echte meerwaarde bieden. 

Maar wat moeten we hieronder nu precies verstaan?
Wat is een talent pool?  

Een talent pool is een verzameling van potentiële kandidaten die mogelijks geschikt zijn om toekomstige vacatures in je bedrijf of organisatie in te vullen. Dat kunnen mensen zijn die in het verleden al solliciteerden, het bedrijf hebben verlaten of die via een externe sourcingstrategie zijn geïdentificeerd. 
 
Zodra een vacature beschikbaar is, kan een recruiter of hr-medewerker onmiddellijk gebruikmaken van deze databank. Zo vergroot de kans dat de vacature snel ingevuld raakt, met alle nodige voordelen voor werkgever en werknemer van dien. 

Voorwaarden voor succesvolle aanpak  

Het succes van deze hr-tool staat of valt met de link met (online) communities (denk hierbij vooral aan social media zoals LinkedIn of Facebook), de ontwikkeling van een aanwervingsstrategie die is gericht op toekomstbestendige vaardigheden en voldoende ontwikkelingskansen voor talentvolle (nieuwe) medewerkers
 
Ook continu investeren in een open talent-ecosysteem is hierbij essentieel. Zo moet je trachten te voorspellen voor welke profielen je vacatures verwacht. Als je die behoeftes hebt bepaald, krijg je een duidelijker beeld van welk type kandidaat je wil toevoegen aan je talent pool. Een volgende stap is de pool actief promoten, zodat hij goed zichtbaar wordt voor intern en extern talent. Ten slotte vormt ook het automatiseren van de talentpool een belangrijke fase in de opbouw ervan.  

De voordelen van een talent pool 

Het belang van talent pools voor bedrijven kan niet overschat worden. Hieronder volgen enkele belangrijke voordelen

 • Tijdsbesparend

  Talent pools kunnen de tijd die nodig is om een vacature in te vullen, verkorten. Als de potentiële kandidaten al zijn geïdentificeerd en opgenomen in de talent pool, hoef je niet opnieuw te zoeken wanneer er een vacature vrijkomt. Hierdoor kun je het rekruteringsproces aanzienlijk versnellen en de doorlooptijd om nieuwe medewerkers aan te nemen verkorten. 

 • Kwaliteit van kandidaten

  Een talent pool kan ook de kwaliteit van de kandidaten verbeteren. Je kan immers focussen op het vinden van de beste kandidaten. Zo besteed je enkel energie aan de meest gekwalificeerde kandidaten.  

 • Opbouwen van relaties

  Een talent pool kan ook helpen relaties met potentiële kandidaten op te bouwen. Door potentiële kandidaten in de talent pool op te nemen, kun je hen makkelijk op de hoogte houden van toekomstige vacatures. Dat zorgt voor sterke relaties met potentiële kandidaten en een robuuste talent community.  

 • Flexibiliteit

  Een talent pool kan ook zorgen voor meer flexibiliteit in het rekruteringsproces. Als jouw bedrijf een vacature heeft die onmiddellijk ingevuld moet worden (bijvoorbeeld om piekmomenten in de productie op te vangen), kun je via die tool zeer snel schakelen. Dat zorgt voor meer flexibiliteit en levert je een belangrijk concurrentieel voordeel op ten opzichte van directe concurrenten. 

Kortom:

Een talent pool aanleggen is een belangrijke strategie voor je bedrijf of organisatie om toekomstige personeelsbehoeften in te vullen en om strategisch te kunnen plannen voor de toekomst. Door een talent pool aan te leggen, verminder je de tijd en kosten van het rekruteringsproces, verbeter je de kwaliteit van kandidaten én zal je talentvolle medewerkers beter in huis kunnen houden

Heb jij hulp nodig bij het aanleggen van een talentpool?

Bij Asap bieden we jou kwalitatieve talenten die op een snelle en flexibele manier ingeschakeld kunnen worden.

Vind talent

Meer blogartikels lezen