Wil je het beste halen uit je team? Dan is regelmatig feedback geven een must. Maar hoe pak je dat aan? Hoe stuur je medewerkers bij op een manier waarop ze zich niet aangevallen voelen, maar integendeel zich nog meer – intrinsiek – gemotiveerd voelen? Wij spraken erover met talentcoach Ann Verlinden van Infinio, partner van Asap.

Medewerkers feedback geven: je doet het niet alleen tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken. Dagelijks zijn er wel dingen die bijgestuurd kunnen worden. In de ondernemingswereld lag daarbij lange tijd traditioneel de focus op ‘werkpunten’. Wat loopt er fout? Waarin kunnen medewerkers zich verbeteren? Welke vaardigheden missen ze? Maar sinds een tijd horen we interessante nieuwe geluiden.

Een positieve aanpak is efficiënter

Uit onderzoek blijkt dat de manier van feedback geven een significante impact heeft op het resultaat ervan. Door nadruk te leggen op wat medewerkers (nog) niet goed doen, bestaat de kans dat je afbreuk doet aan hun gevoel van competentie. Een positieve approach werkt vaak efficiënter! Het is een vernieuwende aanpak die Ann Verlinden enthousiast hanteert in haar coachingsessies met leidinggevenden. De (positieve) feedback die ze krijgt vanuit de field bevestigt haar aanpak.

Ann Verlinden: “Verbeteren wat niet goed werkt? Het is niet de enige manier om iemand te laten groeien. Je kan ook vooruit gaan door méér te doen van de dingen die wél al goed gaan. Het is net als bij tevreden klanten. In plaats van te onderzoeken wat nog niet goed loopt, is het zeker zo nuttig te achterhalen waarom die klanten zo tevreden zijn. Als je die aspecten kan versterken en ook toepassen bij andere klanten, zet je jezelf sterk in de markt.”

“Dat wat aandacht krijgt, groeit.” - Ann Verlinden

“Hetzelfde principe geldt voor je medewerkers,” vervolgt Ann. “Dat wat aandacht krijgt, groeit.

Feedback geven over datgene wat goed gaat, draagt bij aan het inzicht bij je medewerkers en geeft hen de munitie om nog meer te doen wat zij al goed doen. Het is louter een eenvoudige kwestie van je sterktes uitspelen.”

De kracht van complimenten

Ann: “Een positieve aanpak past perfect in dat plaatje. Medewerkers feedback geven over dingen die in positieve zin opvallen, boost het gevoel van competentie en zelfvertrouwen. En dat zet de wil in gang om er nog meer voor te gaan!”

“Wees daarom gul met complimenten. Laat je medewerkers weten dat ze iets goed hebben gedaan of al op de goede weg zijn. Het uiteindelijke doel hoeft nog niet 100% bereikt te zijn om hem/haar een compliment te geven en zo te motiveren in de juiste richting. Een interessante persoonlijke tip daarbij? Blijf authentiek. Geef geen complimenten om complimenten te geven. Dat werkt averechts.”

Focus op veranderbaar gedrag

Het is duidelijk. Oog hebben voor de positieve aspecten van je medewerkers en hen daarin bevestigen, levert heel wat op. “Maar alleen als het gaat om veranderbaar gedrag,” benadrukt Ann.

Blijf ver weg van persoonskenmerken die ‘vastliggen’, aspecten die mensen niet kunnen veranderen aan zichzelf. Iemand complimenteren omdat hij/zij slim is, lijkt op het eerste zicht een leuk compliment. Maar voor de persoon in kwestie werkt het soms zelfs belemmerend. Het ‘slimme’ label gaat (onbewust) gepaard met stress omwille van het niet willen kwijt raken ervan door mislukking. Het resultaat? Je krijgt een medewerker die daardoor minder grote uitdagingen aandurft.”

Vind versterking voor jouw team!

Ben jij nu op zoek naar gemotiveerde en gekwalificeerde versterking van jouw team? Wij helpen jou met de breedste glimlach.

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen