Als ondernemer werk je hard om je zaak te laten groeien. Misschien heb je om dat te realiseren nood aan versterking. Dan kan je overwegen om een extra personeelslid in dienst te nemen. De aanwerving van een extra paar helpende handen heeft naast praktische gevolgen uiteraard ook financiële implicaties. Gelukkig voorziet de overheid financiële tegemoetkomingen om deze last te verlichten. We zetten de interessantste federale steunmaatregelen op een rijtje, voor diepgaandere uitleg kan je contact opnemen

1.   Doelgroepvermindering voor eerste aanwerving

De doelgroepvermindering voor de eerste 6 aanwervingen springt het meest in het oog. Deze federale maatregel wil kmo’s en grote ondernemingen een duwtje in de rug geven. Concreet houdt deze maatregel in dat je bij jouw eerste medewerker geen RSZ-bijdrage hoeft te betalen. Tegelijk wordt een deel van de aansluitingskosten bij een sociaal secretariaat terugbetaald. De enige voorwaarde is dat je (minstens) vier opeenvolgende kwartalen niemand tewerkgesteld mag hebben

2.   Korting op RSZ-bijdrage voor vijf volgende medewerkers

Daarnaast ontvang je ook een korting op jouw RSZ-bijdrage op je vijf volgende medewerkers. Ook hier geldt een voorwaarde, namelijk dat je de voorbije vier kwartalen geen vijf medewerkers tegelijkertijd in dienst had. Bovendien mogen de medewerkers geen collega vervangen waarvoor je al doelgroepvermindering kreeg.

3.   Structurele trimestriële vermindering

De federale overheid voorziet ook een structurele vermindering. Concreet houdt dit een automatische trimestriële vermindering in van de werkgeversbijdragen voor alle werknemers in de private sector – zowel arbeiders als bedienden – die volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.

4.   Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

Een andere federale steunmaatregel is de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek. Deze vermindering kent aan werkgevers die bereid zijn om de arbeidsduur van het personeel te verminderen met minstens één uur per week, een bepaalde forfaitaire vermindering toe van de werkgeversbijdragen gedurende 4 tot 16 kwartalen.

Ben je als ondernemer actief in de horecasector? Dan kun je gebruik maken van de federale doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de horeca. Deze federale doelgroepvermindering kent een vermindering van de werkgeversbijdragen toe aan werkgevers uit de horecasector voor de aanwerving van maximum vijf vaste voltijdse werknemers onder bepaalde voorwaarden.

Maatregelen op niveau van de gewesten

Naast deze federale maatregelen hebben het Vlaamse en Waalse Gewest tal van eigen steunmaatregelen ontwikkeld als je personeel aanwerft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

Steunmaatregelen voor Vlaanderen:

 • Een RSZ-vermindering voor laaggeschoolde jongeren

 • Een loonvermindering voor onervaren jongeren

 • Een premie van ruim 4.000 euro als je een kandidaat aanwerft die al minstens 2 jaar werkloos was

 • Een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) bij aanwerving van medewerkers met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking

Steunmaatregelen voor Wallonië:

 • Tremplin 24 mois +: een premie voor de aanwerving van kandidaten die minstens 2 jaar werkloos zijn

 • SESAM: een subsidieregeling bij de aanwerving van een werkzoekende kandidaat

 • Impulsion – 25 jaar: een premie bij de aanwerving van jonge, laaggeschoolde werkzoekenden (jonger dan 25 jaar)

Steunmaatregelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Toelage activa.brussels: vanaf een halftijds arbeidscontract van bepaalde duur voor zes maanden geldt een premie van maximaal 15.900 euro, gespreid over 30 maanden

 • Aanmoedigingspremie voor opleiding activa.brussels: een aanmoedigingspremie van maximaal 5.000 euro om de kosten voor de opleiding van de werknemer te compenseren

 • RSZ-vermindering voor werknemers van 55 tot 64 jaar: een aanmoedigingspremie van 1.000 euro per kwartaal

 • RSZ-verminderingen voor werknemers in bepaalde sectoren: lagere bijdragen tijdens de volledige werkperiode voor huishoudelijk personeel, onthaalouders en kunstenaars.

5 manieren om seizoensgebonden drukte op te vangen

Gratis whitepaper

Downloaden

Vind versterking voor jouw team!

Mist je team een enthousiaste werknemer die de puzzel compleet maakt? Wij ontdekken het graag tijdens een gemoedelijk gesprek bij een (virtueel) kopje koffie.

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen