In een andere blog kun je lezen hoe het Vlaams opleidingsverlof werknemers in de privésector de kans biedt om bepaalde opleidingen te volgen, met behoud van loon. Ook in Brussel en Wallonië worden werkgevers en werknemers volop aangemoedigd om levenslang leren in de praktijk toe te passen. Hier heet dit betaald educatief verlof. We zetten de belangrijkste aandachtspunten van dit stelsel voor je op een rij.

Wat is betaald educatief verlof? 

Het stelsel van betaald educatief verlof biedt bepaalde werknemers in de privésector de kans om afwezig te zijn om opleidingen te volgen en hun examens voor te bereiden en af te leggen.

Welke categorieën werknemers in de privésector kunnen betaald educatief verlof aanvragen? 

Volgende werknemers kunnen aanspraak maken op betaald educatief verlof. 

  1. Voltijdse werknemers 

  2. Deeltijdse werknemers in de volgende categorieën: 

    • werknemers die minstens 4/5 werken; 

    • halftijdse werknemers met een variabel werkrooster; 

    • werknemers die in het kader van een vast werkrooster minstens halftijds en maximum 4/5de werken, maar dan enkel voor beroepsopleidingen tijdens de normale arbeidsuren. 

 Daarnaast worden personen – bijvoorbeeld leerlingen –die buiten de overeenkomst arbeid verrichten onder het gezag van één of meer andere personen gelijkgesteld aan werknemers. 

Welke opleidingen geven recht op betaald educatief verlof? 

Enkel opleidingen die door de regionale overheid van de plaats van tewerkstelling werden erkend, geven recht op betaald educatief verlof. Werk je dus in Brussel, dan gelden de opleidingen die erkend zijn in Brussel.
Een opleiding moet in principe ook minstens 32 uur per jaar duren. 
 
Voor een volledig overzicht van erkende opleidingen per regio verwijzen je graag naar de volgende websites: 

Alle info over het Vlaams Opleidingsverlof

Hoeveel uren mag een werknemer afwezig zijn in het kader van betaald educatief verlof? 

Een voltijdse werknemer mag afwezig zijn voor de duur die overeenkomt met het effectieve aantal gevolgde lesuren. Er is een jaargrens van 80, 100, 120 of 180 uren, die verschilt volgens het opleidingstype en naargelang ze al dan niet samenvallen met de arbeidsuren. 
 
Voor deeltijdse werknemers wordt de duur van het educatief verlof op dezelfde manier bepaald als voor voltijdse werknemers, maar dan wel in verhouding met hun wekelijkse arbeidsduur. 

Een voorbeeld
Een werknemer werkt in de maand september van het opleidingsjaar 28,5 uur per week in een onderneming waar een voltijdse werkregeling 38 uur per week bedraagt. Zijn tewerkstellingsbreuk bedraagt dan 75%. 

Als deze werknemer een opleiding volgt, heeft hij maximaal recht op 93,75 uur opleidingsverlof (125 x 75%= 93,75). Hij mag dan maximaal 10% van die uren afwezig zijn tijdens de lessen.

Welk loon ontvangt de werknemer bij zijn afwezigheid tijdens betaald educatief verlof? 

Via het stelsel van betaald educatief verlof heeft een werknemer recht op behoud van zijn normale loon, al is dit begrensd tot een bepaald bedrag.

Welke formaliteiten moeten in orde zijn om van betaald educatief verlof te genieten? 

Om gebruik te maken van dit stelsel, moet je als werknemer

  • aan de werkgever een getuigschrift van regelmatige inschrijving voor één of meer opleidingen bezorgen, waarbij het inschrijvingsbewijs uiterlijk op 31 oktober van het schooljaar moet worden verstrekt; 

  • elk kwartaal een zogenaamd getuigschrift van nauwgezetheid bezorgen dat aantoont dat hij of zij de lessen effectief en regelmatig volgt. 

Hoe kun je als werkgever een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van het loon en de sociale bijdragen die tijdens het educatief verlof werden betaald? 

Bij de bevoegde gewestelijke dienst kun je een tussenkomst in de loonkost van het betaald educatief verlof (loon en werkgeversbijdragen) aanvragen. Die tussenkomst gebeurt via een forfaitaire terugbetaling van 21,30 euro per uur educatief verlof. 

Je moet een globaal aanvraagdossier indienen bij het gewest van de bedrijfszetel waar de werknemers met educatief verlof tewerkgesteld zijn. Heeft je onderneming bedrijfszetels in verschillende gewesten? Dan moet je een terugbetalingsaanvraag indienen in elk gewest waar personeel met educatief verlof werkt. 

We houden je bovendien steeds op de hoogte met handige informatie over wetswijzigingen en de impact ervan binnen jouw bedrijf of organisatie. Heb je hiervoor interesse? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief

Vind versterking voor jouw team!

In deze blog kunnen we uiteraard niet alle vragen over het educatief betaald verlof beantwoorden. Wens je extra informatie over dit complexe thema? Bij Asap helpen onze experts je graag verder. 

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen