Wist je dat de derde maandag van januari bekend staat als de meest deprimerende dag van het jaar? Op ‘Blue Monday’ beginnen de goede voornemens voor het nieuwe jaar te sneuvelen en gaat de werkstressmeter langzaam aan opnieuw in het rood. In combinatie met donkere en vaak sombere dagen zet dit vaak een domper op het gemoed …

Het fenomeen werd in 2005 bedacht door de Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij berekende op welke dag van het jaar mensen zich het meest neerslachtig of weemoedig ('feeling blue') voelen.

De wetenschappelijke waarde van ‘Blue Monday’ , ook wel ‘deprimaandag’ genoemd, wordt weliswaar door velen betwist. Toch kan deze dag een goede aanleiding zijn om stil te staan bij het populaire thema werkgeluk en het bespreekbaar maken van psychosociale klachten op de werkvloer. Steeds meer werkgevers zetten dit onderwerp ook op de agenda.

Seizoensgebonden arbeidsverzuim

Tijdens de herfst en de winter, de donkerste seizoenen van het jaar, zien werkgevers sowieso een fikse stijging van het arbeidsverzuim in hun organisatie. Uiteraard is dit deels te wijten aan medewerkers die bijvoorbeeld vanwege griep thuis uitzieken. Maar die donkere maanden zetten dus ook de mentale weerbaarheid van werknemers onder druk, waardoor sommigen minder energie hebben en meer afwezig zijn op het werk.

Als leidinggevende of hr-medewerker kun je alvast een veilige setting creëren, waarbij collega’s zich comfortabel voelen om hun mentale klachten te uiten. Vervolgens kan in onderling overleg gewerkt worden aan een passende oplossing.

Op weg naar meer werkgeluk

Het concept werkgeluk is niet zo eenvoudig te definiëren. Specialisten omschrijven het als het algemene gevoel van tevredenheid en zingeving dat collega’s vinden binnen hun job in een organisatie. Dat gevoel wordt versterkt door zinvol werk, een fijne verstandhouding met collega’s en erkenning van de leidinggevende.

Om het werkgeluk te vergroten, moeten drie emoties voldoende gevoed worden.

  • Enthousiasme: wat motiveert mensen om kansen te creëren en te grijpen?

  • Interesse: welke taken zorgen ervoor dat je vol energie aan de slag gaat en je je goed kunt concentreren?

  • Tevredenheid: hoe kom je tot een bevredigend resultaat van je werk?

8 tips voor gelukkige medewerkers

1. Zorg voor interessante en zinvolle taken

Als je je medewerkers interessante en zinvolle taken geeft, dan beleven ze meer plezier aan hun werk en zijn ze extra gemotiveerd om het beste van zichzelf te geven. Dankzij een boeiende jobinhoud blijven mensen ook langer aan boord van je team of organisatie.

2. Geef erkenning en waardering

Een welgemeend compliment of oprecht schouderklopje is evenveel – of zelfs meer – waard dan financiële beloningen. Als je als werkgever je medewerkers die nodige erkenning geeft, leg je een stevige basis voor een duurzame en langdurige arbeidsrelatie.

3. Investeer in een gezonde werk-privébalans

Sommige medewerkers houden van een pittig werkritme, terwijl anderen liever een evenwichtige balans tussen werk en privé nastreven. Vandaag bieden digitale communicatietools en hybride manieren van werken fantastische mogelijkheden voor flexibele werkregelingen, inclusief werken op afstand. Medewerkers worden er gelukkig van als ze zelf hun werk kunnen regisseren.

4. Maak werk van een culturele fit tussen organisatie en werknemers

Wie als werknemer zijn eigen waarden goed kan matchen met de bedrijfswaarden van de werkgever, maakt de weg vrij voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Een goede match leidt ook tot meer betrokkenheid, verhoogde loyauteit en extra tevreden medewerkers. Investeer als werkgever dus niet in hippe extraatjes voor het personeel, maar wel in een sterke bedrijfscultuur.

5. Geef werknemers een gevoel van trots

Een solide werkgeversmerk (employer brand) zorgt ervoor dat medewerkers trots zijn om voor jouw organisatie te mogen werken. Mensen ervaren meer werkgeluk wanneer ze anderen vol trots vertellen over wat hun werkgever allemaal doet. Op die manier groeien ze uit tot trouwe ambassadeurs.

6. Verdien vertrouwen en respect

Werkgeluk bij je personeel realiseer je ook als je hen maximaal betrekt bij de besluitvorming in de organisatie. Feedback vragen of kennisuitwisseling aanmoedigen getuigt van het nodige respect en vertrouwen. Vaak hebben medewerkers schitterende ideeën om de business naar een hoger niveau te tillen. Die actieve aanpak creëert trouwens ook een breed intern draagvlak als er strategische knopen doorgehakt moeten worden.

7. Ondersteun loopbaanontwikkeling

De meeste medewerkers willen hun professionele carrière en persoonlijke ontwikkeling een boost geven. Je kan hen hiervoor de nodige begeleiding en tools aanreiken, zoals opleidingen op maat en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Als collega’s het gevoel hebben dat ze actief ondersteund worden in hun ontwikkelingstraject, dan draagt dit bij tot hun werkgeluk.

8. Bied een aantrekkelijk en marktconform loonpakket aan

Last but not least speelt ook het financiële aspect een belangrijke rol om medewerkers gelukkig te houden. Met een aantrekkelijk en marktconform verloningspakket wordt hard werken naar waarde geschat. Zeker in deze tijden van schaars talent steek je als werkgever best een tandje bij om een correcte verloningsstrategie toe te passen. En dat kan op een creatieve manier, bijvoorbeeld door unieke voordelen van alle aard aan te bieden, zoals een fiscaal voordelige winstpremie of een mobiliteitsbudget. je werk?

Op zoek naar gelukkige werknemers?

Asap staat voor enjoy. Bij ons kan je dus terecht voor medewerkers, vast of tijdelijk, die plezier willen beleven in hun job. Ze bruisen van de motivatie en zijn super geëngageerd. Misschien binnenkort wel bij jou?

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen