In juni 2022 bereikte de federale regering in ons land een akkoord over een nieuwe arbeidsdeal. De maatregelen van deze veelbesproken deal traden in werking in het najaar van 2022. Een van die maatregelen focust op het ondernemingsbeleid.

Bedrijven met 20 of meer werknemers zijn vandaag verplicht om een opleidingsplan op te stellen. We leggen uit wat zo'n opleidingsplan precies betekent, wat er in moet staan en hoe je dit correct opstelt.

Het basisprincipe

Sinds 1 september 2022 moeten bedrijven die minstens 20 werknemers tewerkstellen, minstens eenmaal per jaar een opleidingsplan opstellen. Die nieuwe verplichting zet in je organisatie alle neuzen in dezelfde richting om werknemers zo goed mogelijk op te leiden. Hierdoor krijgt iedereen maximale kansen om nieuwe vaardigheden en competenties aan te leren. In de huidige 'war for talent' is een strak opleidingsplan bovendien een waardevolle investering, óók om bestaande medewerkers aan boord te houden!

Wat moet er in dit plan staan?

In het opleidingsplan geef je een overzicht van de aangeboden opleidingen in jouw bedrijf en de werknemers voor wie ze bestemd zijn. Zowel formele als informele opleidingen komen in aanmerking.

Ken je trouwens het verschil tussen beide?

  • Formele opleidingen zijn opleidingen of stages die door lesgevers of opleiders ontwikkeld worden, door de opleider of opleidingsinstelling worden georganiseerd en die doorgaans plaatsvinden op een locatie die duidelijk gescheiden is van de werkplek.

  • Informele opleidingen worden door de deelnemers zelf georganiseerd, waarbij de inhoud grotendeels gekozen wordt op basis van de individuele behoeften van de deelnemers. Voorbeelden hiervan zijn on-the-job-trainingen, online cursussen (zonder docent) en deelnames aan conferenties en beurzen voor leerdoeleinden.

Als werkgever hou je best ook rekening met de volgende criteria van de federale regering:

  • Besteed bijzondere aandacht aan risicogroepen, zoals werknemers van 50 jaar en ouder, medewerkers met een beperking of werknemers met een migratieachtergrond.

  • Focus ook op bepaalde opleidingen voor knelpuntberoepen binnen je onderneming.

  • Maak werk van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

  • Licht toe op welke manier het plan bijdraagt aan het individuele recht op opleiding van je werknemers.

Hoe stel je correct een opleidingsplan op?

Elk jaar geldt 31 maart als uiterste deadline om een opleidingsplan op te stellen. Hierbij raden we je aan om het sociale overleg in je onderneming te respecteren:

  • De ondernemingsraad moet ten laatste op 15 maart een advies geven over het opleidingsplan.

  • Is er geen ondernemingsraad? Dan is het de vakbondsafvaardiging die uiterlijk op 15 maart een advies moet indienen.

  • Is er geen van beide? Dan moet je het opleidingsplan ten laatste op 15 maart voorleggen aan je werknemers.

Ook goed om te weten: een opleidingsplan kun je op papier of elektronisch aanmaken. Je bewaart dit document binnen je onderneming, waarbij werknemers en vertegenwoordigers er eenvoudig toegang toe hebben.

Een maand nadat je een opleidingsplan hebt opgesteld, treedt het in werking. Dan moet je het per e-mail versturen naar een bevoegde ambtenaar.

Meer weten?

Heb je nog vragen over dit actuele thema? Contacteer dan zeker onze Asap-experten. Zij beantwoorden graag al je vragen rond dit topic.

Neem contact op