Vroeg of laat krijgt elke bedrijfsleider ermee te maken: je moet een medewerker laten gaan. Iemand ontslaan is niet alleen moeilijk, er komt ook heel wat bij kijken. Hoe pak je het aan? Wat kan en wat niet? Wat als je iemand op staande voet wil ontslaan? Asap somt de struikelblokken voor jou op — in 6 puntjes.

1. Ontslag: pas als de rest faalt

Soms kan je een ontslag vermijden. Door tijdig bij te sturen, bijvoorbeeld. Bespreek regelmatig de prestaties van je medewerkers en luister naar verzuchtingen. Kan je een andere jobinvulling geven? Weet hij of zij precies wat je verwacht? Zijn er privé-redenen die goed functioneren in de weg staan? Ontslag komt pas op tafel als het écht niet anders kan.

Asap Tip

Heb je het gevoel dat één van je medewerkers niet naar behoren werkt? Neem eens tijd voor een persoonlijk gesprek. Geef aan wat kan, wat niet en wat je verwacht.

2. Motiveer je beslissing

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut heeft iedereen het recht om te weten waarom hij of zij de deur wordt gewezen. Weiger je om de redenen te zeggen als je medewerker erom vraagt? Dan riskeer je zelfs een boete.

Asap Tip

Maak regelmatig evaluatieverslagen. Deze helpen je om het ontslag te motiveren.

3. Ken het kostenplaatje

Vakantiegeld, eindejaarspremie, verbrekingsvergoeding, ... Er gaan altijd kosten gepaard bij ontslag. Wil je niet voor verrassingen komen te staan? Informeer je dan op voorhand over alle kosten.

Asap Tip

Wil je dat de overeenkomst onmiddellijk stopt? Kies dan voor verbreking. Dan moet je wel alle ontslagkosten in één keer betalen.

4. Volg de regels

Er bestaan 3 manieren om een contract op te zeggen: schriftelijk, via aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot. Vermeld in de opzegbrief altijd de begindatum en de duurtijd van de opzeggingstermijn. Respecteer je de procedure niet? Dan riskeer je dat de opzegging nietig wordt verklaard en moet je sowieso de verbrekingsvergoeding betalen.

Asap Tip

Zorg altijd éérst voor de menselijke kant van het verhaal. Praat met je medewerker en regel nadien de administratieve zaken.

5. Ontslagbescherming

Ontsla je een medewerker die ontslagbescherming geniet (bijv. loopbaanonderbreking, zwangerschap, ziekte, ...)? Dan mag het ontslag geen enkel verband houden met de omstandigheden waarvoor hij of zij wordt beschermd.

Asap Tip

Bekijk eerst goed of er geen wettelijke bescherming geldt

6. Organiseer het gesprek

Staat je beslissing vast? Zorg dat de procedure zo vlot mogelijk verloopt en wees duidelijk. Voor je medewerker is het vaak een klap. Hou het gesprek zelf zakelijk en formeel. Geef je medewerker tijd op te reageren. En vooral: blijf zelf rustig. Je mag gerust aangeven dat je begaan bent, maar vermijd dat je té emotioneel reageert.

Zit je nog met vragen?

Wil je zeker zijn dat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet? Je kan altijd een beroep doen op de expertise van Asap.

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen