Kan jij als uitzendkracht rekenen op een eindejaarspremie? Ontdek het hier.

1. Wat is een eindejaarspremie?

Goed gewerkt het afgelopen jaar? Werkgevers (in jouw geval uitzendkantoren) kunnen op het einde van het jaar een financiële bonus uitbetalen aan hun medewerkers (uitzendkrachten). Dit is de zogenaamde eindejaarspremie. Niet toevallig wordt die ook wel de ‘dertiende maand’ genoemd. De eindejaarspremie maakt namelijk deel uit van je loon, zodat je daarop ook belastingen en sociale zekerheid moet betalen.

2. Heb ik als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?

Referteperiode

Voor het bepalen van een eventuele eindejaarspremie nemen uitzendkantoren een referteperiode in het vizier. Voor je eindejaarspremie van dit jaar is dat de periode van1 juli (vorig kalenderjaar) tot en met 30 juni (van het huidig kalenderjaar).

Werkte je tijdens die periode ofwel een bepaald aantal dagen - minimaal 65 dagen in een vijfdagenstelsel of minimaal 78 dagen in een zesdagenstelsel – ofwel minimaal 494 uren? Dan heb je recht op een eindejaarspremie als uitzendkracht.

Gelijkgestelde dagen

  • In geval van economische werkloosheid worden maximaal 5 dagen automatisch gelijkgesteld.

  • Bij een arbeidsongeval komen alle dagen in aanmerking voor de toekenning van de eindejaarspremie. Opgelet: bezorg het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten een medisch attest hiervan. Ze worden niet automatisch op de hoogte gebracht.

  • In geval van een vaste aanwerving meteen na een interimperiode worden maximaal 5 dagen gelijkgesteld. Werkte je minstens 60 dagen (456 uren)? Dan heb je nog recht op een eindejaarspremie via je uitzendkantoor, mits voorlegging van een kopie van het laatste uitzendcontract, de laatste loonfiche van uitzendarbeid en je vaste contract aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

  • Vanaf het premiejaar 2022 worden de dagen van tijdelijke werkloosheid corona in aanmerking genomen voor de uitzendmedewerkers die tenminste 45 dagen hebben gewerkt die onderworpen zijn aan de RSZ en in totaal tenminste 65 dagen of 494 uren gewerkt hebben

3. Hoeveel bedraagt mijn eindejaarspremie?

Recht op een eindejaarspremie? Fijn!
Hoeveel die precies bedraagt, hangt af van je prestaties tijdens het refertejaar. Als uitzendkracht mag je rekenen op maximaal 8,33% van het brutoloon dat je tijdens die periode verdiende.

Maar opgelet: op die bruto premie worden een sociale zekerheidsbijdrage en belastingen afgehouden:

  • sociale zekerheid: 13,07% van de bruto premie (voor arbeiders vastgesteld op 108%)

  • bedrijfsvoorheffing: 23,22%

Door die afhouding bedraagt je netto premie ongeveer 66% van je bruto premie. De precieze berekening vind je terug op het premiedocument dat je ontvangt in de maand december van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

4. Hoe verloopt de uitbetaling van mijn eindejaarspremie?

Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten

Het is het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten dat jouw eindejaarspremie toekent. Dat fonds wordt beheerd door werkgevers en vakbonden uit de uitzendsector. Je vindt het Sociaal Fonds in de Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel, telefoon 02-203 60 95 (tussen 9 en 12 uur) of via contact.

Premiedocument

In de loop van de maand december ontvang je automatisch een premiedocument van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Dat document bestaat uit twee vakken: A en B. 

Vak A hou je goed bij. Vak B bezorg je aan één van de betalingsorganismen: de vakbonden ACV, ABVV of ACLVB of de uitbetalingsdienst van het Sociaal Fonds zelf. Elke vakbond heeft zijn eigen uitbetalingsmethode. Informeer je hierover bij hen. Indien je niet bij een vakbond bent aangesloten, bezorg je het premiedocument enkel aan het Sociaal Fonds zelf.

Voor uitbetaling via het Sociaal Fonds vul je je bankrekeningnummer in onder vak B en stuur je het ondertekend (!) terug. Je eindejaarspremie wordt op je rekening gestort.

Opgelet: de betaling van de eindejaarspremie moet worden uitgevoerd binnen de 3 jaar. Hou dus zeker de betaling in de gaten.

Duplicaat

Geen premiedocument ontvangen? Dan kan je een duplicaat opvragen. Hou er wel rekening mee dat duplicata maar pas worden opgemaakt in de maand maart van het volgende jaar, na ontvangst van alle uitbetalingsbewijzen van de vakbonden. Even geduld uitoefenen dus.

Adreswijziging

Heb je verhuisplannen? Geef adreswijzigingen op tijd (zeker vóór 15 november) door aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Vermeld daarbij:

  • je naam

  • rijksregisternummer (op de achterzijde van je identiteitskaart: 11 cijfers waarvan de eerste 6 overeenstemmen met je geboortedatum) of je geboortedatum

  • je oude adres + je nieuwe adres

Is je premiedocument verstuurd naar een fout adres en verloren gegaan in de post?
Dan moet je minstens 3 maanden wachten op een duplicaat (en dus ook de betaling van je eindejaarspremie).

5. Wanneer wordt mijn eindejaarspremie betaald?

Je mag je eindejaarspremie verwachten in de loop van de maand december. Net op tijd om je feesten of een wintervakantie te financieren. Daarvoor ontvang je automatisch een premiedocument van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Vul het in en bezorg het aan je uitbetalingsinstelling.

Eind december en nog geen premiedocument in je bus? Neem dan zelf contact met het Sociaal Fonds, Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel. Bel tussen 9 en 12 uur op het nummer 02-203 60 95 of contacteer hen via de website.

Tip: hou je rijksregisternummer (nationaal nummer) bij de hand als je belt of vermeld het in elke schriftelijke communicatie. Je vindt dit nummer op de achterzijde van je identiteitskaart (11 cijfers waarvan de eerste 6 overeenstemmen met je geboortedatum).

6. Moet ik mijn eindejaarspremie vermelden op mijn belastingaangifte? 

Je eindejaarspremie wordt beschouwd als een extra loon. Het moet dus zeker vermeld worden op je belastingaangifte, maar pas tijdens het jaar dat volgt op het ogenblik van de premietoekenning. Je ontvangt daarvoor automatisch een fiscale fiche 281.10 in april van het huidige kalenderjaar (het moment waarop de inkomsten van het huidige kalenderjaar -1 op de belastingaangifte moeten vermeld worden).

Een voorbeeld voor de eindejaarspremie 2022
refertejaar: 01/07/21 - 30/06/22
toekenning: in december 2022
aangeven: samen met de inkomsten van 2023

Nog vragen over je eindejaarspremie als uitzendkracht?

Neem contact op het onze uitzendconsulenten in het Asap-kantoor in jouw buurt.

Enjoy your Job!

Vind jouw droomjob

Ontdek ons aanbod

Meer blogartikels lezen