Waarschijnlijk kom je op de werkvloer weleens in contact met chemische producten: stoffen die in meer of mindere mate gevaarlijk zijn door hun samenstelling, de gebruikswijze en gebruiksfrequentie. Maakt niet uit of je maar af en toe of net dikwijls moet werken met die stoffen. Wees gewoon altijd voorzichtig om ongelukken te voorkomen.

De rol van je werkgever

Het is de verantwoordelijkheid van je werkgever om je specifieke informatie en opleidingen te garanderen over de chemicaliën waarmee je werkt.

Voor elk van hen zou je moeten weten:

  • hoe je ze moet gebruiken;

  • welke beschermende uitrusting je moet dragen;

  • wat je moet doen bij een ongeluk;

  • hoe je moet handelen wanneer je het product op de vloer morst.

Heb je daarover specifieke vragen? Blijf niet zitten met onduidelijkheden of twijfels! Aarzel niet om hulp te vragen aan je werkgever. Want ook hier geldt zoals altijd: better safe than sorry!

Vier basisregels voor veiligheid

Veiligheid is een zaak van iedereen. Zorg ervoor dat jij altijd op een veilige manier werkt, maar ook je collega’s. Een goede raad daarbij? Volg altijd deze vier essentiële regels:

Regel 1: etiket

Gebruik alleen producten met een correct etiket zodat de inhoud ervan meteen duidelijk is.

Regel 2: houder

Bewaar alle chemische producten in een geschikte houder. Giet een bijtend product bijvoorbeeld nooit in een lege petfles. Ten eerste omdat plastic flessen hiervoor niet geschikt zijn (het product bijt in het materiaal). Maar erger nog: collega’s zouden zich kunnen vergissen en van de fles drinken!

Regel 3: bijsluiter

Controleer zorgvuldig de bijsluiter van het product en volg alle veiligheidsregels die je werkgever oplegt.

Regel 4: veiligheidsfiches

Wat moet je doen in geval van een ongeluk? Raadpleeg alvast de veiligheidsfiches, zodat je op voorhand weet wat je te doen staat.

Wil je meer informatie? Op zoek naar handige tips voor meer veiligheid op de werkvloer? Neem contact op met je preventieadviseur.

Enjoy your (safe) Job!