Is een productieomgeving jouw natuurlijke biotoop? Sta jij elke dag tussen de machines? Respecteer dan alle veiligheidsvoorschriften om jezelf optimaal te beschermen. Maar wat als er iets fout loopt met je machine?

Een gewaarschuwd man is er twee waard

Lawaai, trillingen, bewegende onderdelen, … Je bent je maar best bewust van alle mogelijke risico’s van je werkplek. Laat je dus goed informeren en neem alle werkinstructies grondig door vooraleer je met zo’n machine aan de slag gaat. Zo weet je precies wat je moet doen om problemen te vermijden!

Gebruik de noodstop

Wat als er toch iets misloopt? De machine die hapert of meermaals blokkeert? Hou in zo’n gevallen altijd je hoofd erbij. Ga nooit, maar dan ook nooit zelf ‘prutsen’ aan de machine. Ook al lijkt het probleem eenvoudig en denk je het snel op te lossen.

Wat je dan wel moet doen? Verwittig onmiddellijk de technische verantwoordelijke. Die kent de machine door en door en wéét precies wat te doen. Moet je snel handelen? Gebruik dan de noodstop. Die legt de betreffende machine stil en schakelt daarmee ook onmiddellijk alle gevaren en risico’s uit. Voor jezelf én voor je collega’s.

Ongevallen met machines kunnen in veel gevallen vermeden worden. Wees slim. Gebruik in geval van problemen altijd de noodstop. Zo kunnen jij en je collega’s elke dag aan de slag in de best mogelijke en meest veilige omstandigheden.


Heb je vragen over je werksituatie? Contacteer dan je veiligheidsadviseur.


Enjoy your Job!