Waarom werken als zorgkundige via Asap?

Met jaren ervaring in en kennis van de zorgsector, weet Asap je vlot voort te helpen als je op zoek bent naar een job als zorgkundige of verzorgende.

Wat is een zorgkundige?

Een zorgkundige staat in voor de algemene zorg bij patiënten of bewoners en het afnemen van de parameters.

Het verschil met een werken als een verpleegkundige is dat zij medicatie mogen toedienen en technische handelingen mogen uitvoeren. Zorgkundigen zijn beperkter en mogen dit dus niet. Ze zijn wel specifiek opgeleid om 23 verpleegkundig ondersteunende taken uit te voeren. De zorgkundige werkt onder toezicht van een verpleegkundige en maakt deel uit van een gestructureerde equipe. Naast die 23 verpleegkundige handelingen mag een zorgkundige ook de taken uitvoeren van een verzorgende.

Kort samengevat kan je zeggen dat een zorgkundige opgeleid is om een verpleegkundige bij te staan en dus meer medische achtergrond heeft, terwijl een verzorgende vooral instaat voor praktische hulp aan een patiënt.

 De zorgkundige werkt doorgaans in de ouderenzorg, een woonzorgcentra, een ziekenhuis, de thuisverpleging of de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische verzorgingstehuizen).

Recente jobs als verzorgende en zorgkundige

Bekijk alle vacatures in de zorgsector

Wat doet een zorgkundige (en waarom is dit een droomjob)?

Zoals gezegd is er een verschil tussen een verzorgende en een zorgkundige en dus ook de plekken waar je mag werken.

 Een zorgkundige is opgeleid in 23 taken die een verpleegkundige ondersteunen. Je staat in voor de hygiënische verzorging van de patiënt. Belangrijk is dat je de patiënt op een kwaliteitsvolle manier ondersteunt en verzorgt. Je kan vlot contact leggen met de patiënt en de familie of bezoekers. Je bent een luisterend oor met de nodige discretie.

Een verzorgende heeft eveneens een luisterend oor voor de patiënt, de oudere persoon en de familie, maar je staat voornamelijk in voor praktische hulp: ondersteunen bij bepaalde activiteiten, de patiënt aankleden, wassen, helpen eten, boodschappen doen, enzovoort. Natuurlijk weet je ook als verzorgende bepaalde ziektes te herkennen en houd je er rekening mee. Zo ben jij bijvoorbeeld op de hoogte dat hart- en diabetespatiënten er een ander dieet op nahouden.

Welk type zorgkundigen en verzorgenden zijn er?

Om als verzorgende te werken heb je een diploma nodig in een richting zorg (bv. thuis- of bejaardenzorg). Als zorgkundige beschik je eveneens over een diploma en moet je in het bezit zijn van een geldig VISUM-nummer om te mogen werken in de zorg. Voor beide functies heb je geen RIZIV-nummer nodig, dit is enkel van toepassing voor verpleegkundigen.Verzorgenden en zorgkundigen vind je op tal van werkplekken. In een ziekenhuis natuurlijk, maar evengoed bij mensen thuis, in een woonzorgcentrum, revalidatiecentrum, en zoveel meer.

Werkplekken voor zorgkundigen

 • Aan huis

  Veel mensen blijven liever in hun vertrouwde omgeving. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor revalidatiepatiënten of pas bevallen moeders. Zij krijgen dan hulp van thuiszorg. Ook als zorgkundige kan je deel uitmaken van een dergelijke groep hulpverleners. Je voert je taken zelfstandig uit op basis van planningen die worden opgemaakt vanuit een thuiszorginstantie.

 • In ouderenzorg

  Heel wat zorgkundigen komen in woonzorgcentra terecht. Deze mensen hebben immers dagelijks nood aan verzorging en verpleging. Hier werk je meestal in kleine teams binnen een grotere structuur.

 • In een ziekenhuis

  Als zorgkundige in een ziekenhuis ben je iets meer gelinkt aan verpleegkunde. Dit is een erg diverse werkomgeving, want je verzorgt hier verschillende patiënten die dikwijls maar kort in het ziekenhuis verblijven. Je werkt als zorgkundige actief mee aan hun herstel en zorgplan.

 • Andere plaatsen

  Ook in psychiatrische instellingen, in palliatieve zorg of centra voor mindervaliden kan je als zorgkundige aan de slag. Dit zijn natuurlijk erg specifieke branches waar je job vaak ook mentaal zwaar is, al haal je er natuurlijk wel veel voldoening uit.

Werkplekken voor verzorgenden

 • In gezinshulp of thuiszorg

  Jonge moeders bijstaan. Ouderen verzorgen. Gezinnen helpen. Het is allemaal mogelijk. Als verzorgende in de thuiszorg zijn je taken erg gevarieerd. Jij ontzorgt vooral op praktisch gebied: wassen, aankleden, boodschappen doen, … Maar luisteren, een babbeltje slaan en aanmoedigen maken ook deel uit van je job. Je werkt op dagelijkse basis op je eentje voor de patiënt(en) maar je rapporteert nadien wel aan je leidinggevende.

 • In gehandicaptenzorg

  Als verzorgende kan je ook mensen met een fysieke of mentale beperking begeleiden en ondersteunen. Het gaat er dan vooral om de persoon in kwestie comfort te bezorgen tijdens het uitvoeren van de dagelijkse routine: wassen, aankleden, eten, medicatie nemen, enzovoort.

 • In een woonzorgcentrum of serviceflats

  Als je liever in een team werkt, kan je ervoor kiezen ouderen te begeleiden in een woonzorgcentrum of assistentiewoningen. Je helpt dan de bewoners bij hun dagelijkse hygiënische zorgen, maar ook bij het eten en aankleden. Je staat in feite het verplegend personeel bij.

Wat is het loon van een zorgkundige?

Een zorgkundige heeft in de meeste gevallen een hoger brutoloon dan een verzorgende, hiervoor wordt het IFIC-barema gehanteerd, dat rekening houdt met de functie en ervaring. Als zorgkundige verdien je gemiddeld 2.120 euro bruto per maand. Als verzorgende gemiddeld 200 euro minder. Bovendien zijn er meer vacatures voor zorgkundigen, om de eenvoudige reden dat zij meer verzorgende taken mogen uitvoeren. Na een jaar stijgt het loon van een zorgkundige tot 2.260 euro bruto en vervolgens komt er elk jaar een 20-tal euro bij.

Extra’s en toeslagen

Krijgt een zorgkundige of verzorgende extralegale voordelen?

Dat hangt vooral af van je werkplek. Als je in thuiszorg werkt, krijg je soms een bedrijfswagen en een smartphone. In verschillende branches zijn ook een hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques en extra verlofdagen mogelijk.

Bovenop je salaris krijg je natuurlijk ook een bonus als je in het weekend (+26%) of op zon- en feestdagen (+56%) werkt, nachtdiensten doet of onderbroken diensten werkt (2 korte diensten op 1 dag, met meer dan 4 uur ertussen).

Achtergrond en opleidingen voor zorgkundigen

Een opleiding tot zorgkundige? Die kan je al in BSO of TSO volgen. Maar ook na je middelbaar onderwijs kan je je nog omscholen tot zorgkundige.

Concreet zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. Je beschikt over een getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs, richting personenzorg, onderafdeling ‘hulp aan de personen’ van het BSO of TSO en je volgde een opleiding voor zorgkundige. Dit is een opleiding van één studiejaar in het kader van voltijds onderwijs of het gelijkwaardige in het onderwijs voor sociale promotie. 

 2. Je volgde een opleiding in sociale promotie of een beroepsopleiding die, samen met vaardigheden die je elders verwierf, gelijkgesteld worden aan de opleiding van zorgkundige. 

 3. Je beschikt over een certificaat waaruit blijkt dat je over de competenties van een zorgkundige beschikt:

 • Je bent geslaagd in een theoretische en klinische opleiding omtrent ouderenzorg (eerste jaar of meer)

 • Je volgde met succes, minstens 150 uur stage aan het bed van de patiënt, inclusief ouderenzorg (eerste jaar of later)

 • Je volgde een opleiding voor volwassenen in avond- of afstandsonderwijs of via de VDAB

Sowieso moet je om te starten als zorgkundige je ook registreren bij het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid. Een erkenningscommissie beslist dan of je opleiding en/of ervaring volstaan. Daarnaast moet je ook een visum behalen. Dat is een toelating om te werken als zorgkundige, die je automatisch krijgt van de FOD Volksgezondheid na je registratie.

 Doorgroeien binnen de zorg?

Dat kan! Je kan beginnen als logistiek assistent en zo, na de nodige opleidingen, doorgroeien tot professionele bachelor verpleegkunde. Je traject ziet er dan ongeveer zo uit:

Logistiek assistent → Verzorgende → Zorgkundige → Gegradueerde Verpleegkunde → Professionele Bachelor Verpleegkunde

 En zelfs op dat niveau kan je nog specialisaties volgen in de vorm van postgraduaten of banaba-opleidingen.

 Vaardigheden van een zorgkundige

Als zorgkundige werk je niet achter de schermen. Je staat voortdurend in contact met de patiënten en/of je team. Je moet dus altijd vriendelijk en professioneel overkomen.

De vaardigheden van een zorgkundige:

 • Onberispelijke hygiëne

 • Duidelijk en correct taalgebruik

 • Empathie

 • Assertiviteit

 • Weten wanneer je de nodige afstand moet nemen van je patiënt

 • Luisterend oor

 • Zelfstandigheid

 • Inschatten van (medische) situaties

 • Precisie

 • Administratief in orde

 • Lichamelijk in orde

Zorgend karakter en empathisch vermogen?

Wij bij Asap ook. Laat je begeleiden. Solliciteer nu!

Bekijk alle vacatures in de zorg