Stelt jouw bedrijf minstens twintig werknemers tewerk? Dan moet je minstens eenmaal per jaar een opleidingsplan opstellen. Via zo’n plan – dat minimaal één jaar duurt – breng je alle opleidingsactiviteiten voor je medewerkers in kaart.

Elk jaar geldt 31 maart als uiterste deadline om een opleidingsplan op te stellen.

Hulp nodig?

No stress! We helpen graag een handje bij het opstellen van je opleidingsplan. Laat je nu ondersteunen door een expert van Asap!

Contacteer mij

Het doel? Alle neuzen binnen je organisatie in dezelfde (leer)richting krijgen. Op die manier geef je elke medewerker maximale kansen om nieuwe vaardigheden en competenties aan te leren. Maar hoe stel je zo'n opleidingsplan nu correct samen?

Hoog tijd voor enkele handige tips & tricks!

Op weg naar een solide opleidingscultuur

In een vorige blog legden we al de basisprincipes van een opleidingsplan uit. Samengevat effent die nieuwe verplichting het pad voor de ontwikkeling van individuele en collectieve vaardigheden in je bedrijf. Daarbij moeten alle werknemers gelijke toegang krijgen tot opleidingen.

Door een solide opleidingscultuur te creëren, houdt je organisatie gelijke tred met een snel wijzigend landschap én word je een meer aantrekkelijke werkgever.

Goed om te weten

Elk jaar geldt 31 maart als uiterste deadline om een opleidingsplan op te stellen. Eén van de belangrijkste aandachtspunten hierbij is om hierover transparant te communiceren met de stakeholders in jouw organisatie.

Concreet:

 • De ondernemingsraad moet ten laatste op 15 maart een advies geven over het opleidingsplan.

 • Is er geen ondernemingsraad? Dan is het de vakbondsafvaardiging om uiterlijk 15 maart een advies in te dienen.

 • Is er geen van beide? Dan moet je het opleidingsplan ten laatste op 15 maart voorleggen aan je werknemers.

Een ander aandachtspunt bij het uitstippelen van een opleidingsplan is de focus op risicogroepen in je organisatie. Denken we maar aan werknemers van 50 jaar en ouder, medewerkers met een beperking of werknemers met een migratieachtergrond. Ook een gelijke behandeling van mannen en vrouwen en voldoende aandacht voor knelpuntberoepen moet voorop staan.

In zeven stappen naar het perfecte opleidingsplan

Volgende stappen helpen je alvast om een opleidingsplan volgens de regels van de kunst uit te werken.

 1. Verzamel zoveel mogelijk documenten met betrekking tot de strategische richting die jouw bedrijf uit wil, met info over de missie, visie en doelstellingen. Die informatie dient als een soort kompas voor de volgende stappen.

 2. Breng in kaart welke grote veranderingen je organisatie heeft gepland op korte, middellange en lange termijn.

 3. Definieer een zo duidelijk mogelijke visie op leren en bijhorend opleidingsbeleid binnen je bedrijf. Zo creëer je een breed draagvlak voor automatisatie, digitalisatie en een echte opleidingscultuur. Vaak zie je bij werknemers weerstand tegen nieuwe opleidingen, omdat ze de voorbode kunnen zijn van verandering in de organisatie. Door te zorgen voor een breed draagvlak, kun je die weerstand verminderen.

 4. Analyseer wat de vereiste vaardigheden zijn op elk niveau van de organisatie.

 5. Stel een opleidingsplan op, waarbij je verschillende leersituaties – zowel formeel als informele – integreert.

 6. Organiseer concrete opleidingsactiviteiten op maat van je medewerkers (individueel) en teams (collectief).

 7. Investeer in grondige evaluatiemomenten na de opleidingen.

Alles in een handige template

Het resultaat van dit proces kun je in een template gieten. Op die manier behoud je een helder overzicht van de output.

Dat document kan volgende elementen bevatten:
de gegevens van je bedrijf of organisatie (lees: ID-kit)

 1. Info over de samenstelling, met onder andere het aantal FTE’s, de verdeling m/v/x, leeftijdscategorieën, aantal medewerkers met een beperking, knelpuntberoepen, …

 2. Het strategisch kader (algemene bedrijfsdoelen, leervisie, opleidingsdoelen, …), af te stemmen in overleg met de stakeholders in je bedrijf

 3. Het opleidingsplan in detail toegelicht, met onder meer:

  • Opleidingsthema’s die aan bod komen (bijvoorbeeld people management, duurzaamheid, digitalisering, leercultuur, opleidingsniveau)

   doelstelling per opleiding (met andere woorden: hoe draagt een opleiding bij aan de strategische doelstellingen van je bedrijf?)

  • doelgroep

  • formele of informele opleiding?

  • periode

  • titel opleiding

  • taal

  • leermethode (klassikaal/webinar)

  • totaal aantal inschrijvingen

  • duurtijd per opleiding

  • opleidingscentrum

  • budget

  • evaluatiemethode

  • specifieke opleidingsacties voor risicogroepen en specifieke groepen (bijvoorbeeld een sessie over ‘Ontdek de kracht van verschillende generaties op de werkvloer’)

  • extra uitleg over hoe het opleidingsplan bijdraagt aan interne opleidingsinvesteringen, zoals het verbeteren van vaardigheden en professionele prestaties, innovatie, planning en monitoring, …

  Veel succes!

Laat je ondersteunen

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je opleidingsplan of wil je extra praktijktips? Laat je ondersteunen door een expert van Asap.

Contacteer mij

Meer blogartikels lezen