Home / Student / Studentendossier

1. Wat is een studentenjob? 
2. Wanneer mag ik werken als student?
3. Mag ik werken als student nadat ik ben afgestudeerd?
4. Mag ik werken als student nadat ik me uitschreef tijdens het schooljaar?
5. Ik studeer tijdelijk in België. Mag ik ook aan de slag als jobstudent?
6. Moet ik een contract/overeenkomst hebben als student?
7. Wat moet er verplicht in mijn contract vermeld staan?
8. Moet ik mijn contract ook ondertekenen? 
9. Heb ik als jobstudent een bepaalde proeftijd?
10. Kan ik mijn contract verbreken?
11. Hoeveel mag ik werken als student?
12. Hoevel verdien ik als student?
13. Hoeveel sociale bijdragen betaal ik op mijn loon? 
14. Behoud ik het recht op kinderbijslag?
15. Moet ik belastingen betalen?
16. Moeten mijn ouders meer belastingen betalen?
​17. Veiligheid en gezondheid
18. Overzicht

Je bent student en wil graag een centje bijverdienen? Dat kan. Als jobstudent met een studentencontract ben je beschermd door specifieke wetgeving. Die bepaalt welke jobs je mag uitvoeren als student, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort.

Meer info vind je in De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Je arbeidsovereenkomst is beperkt in tijd, maar biedt je belangrijke voordelen. Hier vind je alvast een antwoord op al je vragen.

2. Wanneer mag ik werken als student?

Je mag aan de slag met een studentencontract gedurende 475 uren per jaar, als je aan deze voorwaarden voldoet:

1. Je bent student
De sociale wetgeving is duidelijk. Je mag je student noemen op 2 voorwaarden.

 • Je volgt middelbaar, hoger of universitair onderwijs of die een examen voorbereiden voor de centrale examencommissie.
 • Studeren is je hoofdactiviteit. Je eventuele job is daar duidelijk aan ondergeschikt. Een werknemer die na zijn werkuren een bijkomende opleiding volgt, bijvoorbeeld een bacheloropleiding, is bijgevolg géén student.

2. Je bent oud genoeg
Je kan als jobstudent aan de slag zodra je:

 • 18 jaar en/of ouder bent;
 • Jonger dan 18 jaar bent, je secundaire studies nog niet beëindigd hebt en je niet meer onderworpen bent aan de voltijdse leerplicht.

De voltijdse leerplicht eindigt wanneer je:

 • 16 jaar bent geworden;
 • Of wanneer je 15 jaar bent en je de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met vrucht hebt afgewerkt.

Opgelet!
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan zijn er belangrijke beperkingen op overuren, werken op zon- en feestdagen en na 20 uur. Meer info vind je in De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

3. Je werkt niet tijdens de uren van je opleiding of andere schoolactiviteiten
Maar wat als je deeltijds naar school gaat? Dan kan je als jobstudent aan de slag in volgende situaties:

 • Je werkt niet met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst.
 • Je studeert niet met een leercontract.
 • Je ontvangt geen overbruggingsuitkering (werkloosheidsverzekering).
 • Je werkt enkel en alleen tijdens de schoolvakanties. 

Opgelet!
Er zijn situaties waarbij je de voordelen van je studentencontract verliest.

 • Je hebt een ononderbroken contract van minstens 12 maanden bij eenzelfde werkgever. Na die 12 maanden vervalt je studentenvoordeel. Jij en je werkgever betalen vanaf dan de gewone sociale bijdragen. Ook als je het maximale aantal uren niet overschrijdt. Toch blijven werken als jobstudent? Ga dan aan de slag bij een andere werkgever.

 • Je volgt deeltijds onderwijs. Dan mag je enkel werken tijdens vakantieperiodes, en enkel op voorwaarde dat je geen overbruggingsuitkering krijgt en niet via een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst werkt/gewerkt hebt in het kader van je deeltijds onderwijs.

 • Je volgt avondschool of onderwijs met beperkt leerplan (onderwijs van minder dan 15 lesuren per week of minder dan 27 studiepunten).

Het is niet altijd makkelijk om uit te maken of je student in hoofdactiviteit bent. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact op het ASAP-kantoor in je buurt. Onze consulenten helpen je graag verder.

3. Mag ik werken als student nadat ik ben afgestudeerd?

Ben je student af en heb je geen verplichtingen meer ten opzichte van je onderwijsinstelling? Dan kan je in principe niet meer aan de slag als jobstudent. Behalve … als je afstudeert in juni en diezelfde zomervakantie nog aan de slag gaat.

Je studeert af in juni.
Behaalde je in juni je diploma? Proficiat! Dan start nu het écht leven. Maar niet voordat je nog een laatste keer aan de slag kan als jobstudent. De RSZ aanvaardt namelijk dat je werkt tegen verminderde sociale bijdragen tot en met 30 september van je afstudeerjaar. Vanaf oktober van je afstudeerjaar kan je enkel werken als arbeider of bediende. Studeer je op een ander moment af? Dan kan je niet langer genieten van een verlaagde RSZ-bijdrage.

Wat als je blijft verder werken bij dezelfde werkgever?
Is de werkgever van je vakantiejob super tevreden over je prestaties en mag je er vast blijven werken? Dan moet die ‘gewone’ job duidelijk verschillen van je studentenjob. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn om je studentenjob te gebruiken als proefperiode voor je gewone job.

4. Mag ik werken als student nadat ik me uitschreef tijdens het schooljaar?

Zag je je studierichting niet meer zitten en schreef je je tijdens het schooljaar uit bij je onderwijsinstelling? Hou er dan rekening mee dat die uitschrijving meteen ook het einde betekent voor je recht op een studentenjob. De vrijstelling van RSZ-bijdragen geldt dan helaas niet meer voor jou.

5. Ik studeer tijdelijk in België. Mag ik ook aan de slag als jobstudent?

Iedere student met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, mag als jobstudent aan de slag in België. Dat betekent dat je 475 uren mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. Voor studenten met een andere nationaliteit gelden er beperkingen of zijn er bijkomende verplichtingen.

Meer info vind je in De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

6. Moet ik een contract/overeenkomst hebben als student?

Het antwoord daarop is simpel: ja. Zonder een schriftelijke studentenovereenkomst mag je niet aan de slag.

Meer info vind je in De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

7. Wat moet er verplicht in mijn contract vermeld staan?

Je studentenovereenkomst vermeldt alle details over jezelf, je werkgever en je job.
Zoals onder andere: je identiteit, een korte functiebeschrijving, de begin- en einddatum van je job, de arbeidsduur, je loon (of de berekeningsbasis en -wijze ervan), ...

Het volledige overzicht van de wettelijke vermeldingen in je overeenkomst vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Daar spot je ook een model van een studentenovereenkomst. Voor een modelcontract van een studentenovereenkomst van ASAP check je gewoon even bij het kantoor in jouw buurt.

Meer info vind je op Verplichte gegevens studentenovereenkomst en model van een overeenkomst (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

8. Moet ik mijn contract ook ondertekenen? 

Ja, jij én je werkgever moet het contract tekenen.

De studentenovereenkomst moet ten laatste op het ogenblik van indiensttreding ondertekend zijn. Elke student is verplicht vóór opstart het contract schriftelijk te komen ondertekenen op kantoor en je moet dit exemplaar ook meenemen naar de werkvloer.

9. Heb ik als jobstudent een bepaalde proeftijd?

Als jobstudent worden je eerste 3 effectieve werkdagen altijd als proeftijd beschouwd. Tijdens die proefperiode kan je je overeenkomst verbreken zonder opzegging of vergoeding. Opgelet: je werkgever kan dat ook.

Die 3 dagen proefperiode is een wettelijke regeling en geldt altijd, ook al staat er geen specifieke vermelding in je contract.

Meer info lees je in Eenheidsstatuut: de afschaffing van het proefbeding (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

10. Kan ik mijn contract verbreken?

Is je studentenjob toch niet hetgeen je ervan verwachtte? Dan is het mogelijk om de overeenkomst te verbreken.

Duur van overeenkomst/contract 

Opzeg door werkgever

Opzeg door student

Tijdens je proefperiode
 
zonder opzeggingstermijn zonder opzeggingstermijn

Minder dan 1 maand?

3 dagen

1 dag

Meer dan 1 maand?

7 dagen

3 dagen

 

Opgelet!
Je opzegging gaat in op de maandag die volgt op de week waarin je de contractverbreking (schriftelijk) meedeelt aan je werkgever. Verbreek je je studentenovereenkomst bijvoorbeeld op woensdag? Dan werk je die week gewoon door, op maandag van de daaropvolgende week start je opzegperiode.

Meer info vind je in De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

 

11. Hoeveel mag ik werken als student?

Elk kalenderjaar krijg je als student een cadeautje van onze overheid: een pakket van 475 uren (je ‘contingent’) waarin je minder sociale bijdragen betaalt dan in een ‘gewone’ job. Dat scheelt heel wat op je loonbriefje! Het aantal uren dat je werkt, moet je niet manueel tellen. Met het platform Student@work zie je in een oogopslag hoeveel resterende uren er op je studententeller staan

Maar wat als je niet genoeg kan krijgen van je studentenjob en die 475 uur overschrijdt?
Geen probleem! Je mag gewoon blijven werken. Maar hou er wel rekening mee dat je vanaf het 476ste uur de ‘normale’ RSZ-bijdragen betaalt. Let in dat geval ook op voor eventuele gevolgen voor je kinderbijslag en de belastingen die je ouders betalen.

12. Hoevel verdien ik als student?

Hoeveel er elke maand op je bankrekening verschijnt? Dat wordt bepaald door:

 • De sector
  Sommige sectoren voorzien (minimum)lonen.

 • De onderneming
  Afhankelijk van onderneming tot onderneming kunnen er ook andere specifieke loonafspraken gelden.

 • Het GGMMI
  Is er niets afgesproken in de sector? Dan val je terug op het gewaarborgd gemiddeld minimimummaandinkomen (GGMMI).

Bespreek je loon met je ASAP-consultant. Zij helpen je graag verder.

13. Hoeveel sociale bijdragen betaal ik op mijn loon?

Als jobstudent geniet je een gunstige regeling. Werk je niet meer dan 475 uren per jaar, dan betaal je enkel een solidariteitsbijdrage op je brutoloon. Die ligt een stuk lager dan de gewone sociale bijdrage voor werknemers. Of wat dacht je van een gunstige 2,71% in plaats van een algemene 13,07%?  

Ook je werkgever betaalt een solidariteitsbijdrage, die bedraagt 5,42% van je brutoloon.

14. Behoud ik het recht op kinderbijslag?

Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt, heb je zonder voorwaarden recht op kinderbijslag. Daarna heb je als student in principe recht op kinderbijslag tot je 25ste verjaardag. Maar … er is een ‘maar’. Er zijn namelijk grenzen als je een studentenjob doet. Overschrijd je deze maxima? Dan krijg je geen kinderbijslag voor het kwartaal waarin je te veel hebt gewerkt. Let wel op, de grens van 475 uur per jaar geldt altijd. 

Kwartaal Maximaal aantal toegelaten gewerkte uren om kinderbijslag te behouden
Kwartaal 1
januari, februari, maart
maximaal 240 uren
Kwartaal 2
april, mei, juni
maximaal 240 uren
Kwartaal 3
juli, augustus, september
Onbeperkt aantal uren
behalve als je na dit kwartaal niet verder studeert. In dat geval geldt ook hier de 240-uurgrens.
Kwartaal 4
oktober, november, december
maximaal 240 uren

Het Brusselse gewest, Waalse gewest en de Duitstalige gemeenschap blijven het systeem hierboven gebruiken. 

Voor het Vlaamse gewest is sinds 01/01/2019 een nieuw systeem ingevoegd.

Ben je aan de slag als jobstudent? Werk je dus maximaal 475 uren per jaar aan verminderde bijdragen én onder een studentencontract? Dan blijft je recht op kinderbijslag behouden.

Ben je aan de slag als werkstudent? Je werkt dus met een gewoon contract en betaald normale RSZ en bedrijfsvoorheffing? Dan mag je tot 80 uur per maand werken. Werk je meer dan 80 uur per maand? Dan vervalt je recht op kinderbijslag voor de maand waarin je teveel werkte. Ieder kwartaal zal het Vlaams gewest nagaan hoeveel uren je gewerkt hebt. Indien er dat meer dan 240 zijn, dan zal er minstens in 1 maand méér dan 80 uren gewerkt zijn. Voor die maand zal je géén recht meer hebben op de kinderbijslag.

Betaal je sociale bijdrage als zelfstandige in hoofdberoep? Dan heb je ook géén recht meer op kinderbijslag.

In het nieuwe systeem van het Vlaamse gewest hanteert men geen loonsplafond meer op je inkomen om te bepalen of er een recht is op kinderbijslag.

15. Moet ik belastingen betalen?

Dat hangt ervan af hoeveel je verdient. Blijven je inkomsten onder een bepaald bedrag, dan hoef je er geen personenbelasting op te betalen. Dat maximumbedrag verandert elk jaar.

Verdien je in 2020 meer dan € 12 700 bruto? Dan betaal je als student ook personenbelasting.

16. Moeten mijn ouders meer belastingen betalen?

Ouders die kinderen fiscaal ‘ten laste’ hebben, betalen minder belastingen. ‘Ten laste’ betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders. Verdien je echter zoveel dat dat niet meer het geval is? Dan betalen je ouders ook meer belastingen. Logisch. Maar hoeveel mag je dan precies verdienen?

De maximale bedragen veranderen elk jaar. Voor 2020 gelden deze brutocijfers.

Jouw gezinssituatie Brutobedrag dat je als student maximaal mag verdienen
Je ouders worden samen belast € 7 045
Je ouders worden alleen belast € 8 920
Voor kinderen met een beperking en je ouders worden alleen belast. € 10 570

Check je ASAP-loonbriefje
Het bedrag van je belastbare loon vind je op het ASAP-loonbriefje in het midden onderaan. Links staat het bedrag van je brutoloon, rechts het bedrag van je nettoloon. Je belastbare loon is het brutoloon min de RSZ-bijdrage of de solidariteitsbijdrage van 2,71%.

Bijzondere regels
Ontvang je als student alimentatiegeld? Dan wordt dat alimentatiegeld voor 80% meegerekend in de berekening van de fiscale grenzen, mét een vrijstelling tot € 7 045 bruto-inkomen (fiscaal jaar 2020). Alleen het bedrag van het alimentatiegeld boven deze grens wordt voor 80 % meegeteld.

Opgelet!

Alle bedragen hierboven gelden alleen als je:

 • geen andere bestaansmiddelen hebt dan het loon uit je studentenjob

 • geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte (in dat geval rekenen de belastingen een forfaitair bedrag aan)

​17. Veiligheid en gezondheid

Als student heb je weinig of geen ervaring op een werkvloer. Je veiligheid en gezondheid zijn daarom eens zo belangrijk. Ga je aan de slag als jobstudent via een interimkantoor zoals bijv. ASAP? Dan gelden bijzondere maatregelen.

Beide partijen – de onderneming waar je je studentenjob doet én ASAP – zijn verantwoordelijke voor je veiligheid en gezondheid. Hoe dat er concreet aan toegaat? De onderneming bezorgt ons gedetailleerde informatie over je job, inclusief alle mogelijke risico’s en beschermingsmiddelen. Die informatie legt ASAP vast in een zogenaamde werkpostfiche. Die fiche bezorgen wij je voor aanvang van je job, zodat je 100% op de hoogte bent van de situatie op de werkvloer en de inhoud van je job. 

Safety first!

18. Overzicht

 

Studenten(statuut)

Bediende/arbeider (statuut)

 

Eerste 475 uren

Vanaf 476 uren

Jonger dan
19 jaar

Ouder dan
19 jaar

Jonger dan 19 jaar

Ouder dan 19 jaar

Maximale duur

475 uren

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Te betalen RSZ (werkenemers-/
solidariteitsbijdrage)

2,71%

5.57%

13.07 %

5,57%

13,07%

Bedrijfsvoorheffing

Geen

Min. 11.11%

Min. 11.11%

Min. 11.11%

Min. 11.11%

Overeenkomst

Studenten-overeenkomst  

Studenten-overeenkomst  

Studenten-overeenkomst  

Arbeidsovereenkomst voor bedienden of arbeiders

Arbeidsovereenkomst voor bedienden of arbeiders

Info te verkrijgen: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/

#EnjoyYourStudentJob