Home / Privacy Policy

Privacy Policy 

Onze missie

ASAP vindt jouw privacy zeer belangrijk. “Vanuit de waarden die wij als ASAP uitdragen, vinden wij het essentieel om voor onze werknemers en uitzendkrachten een betrouwbare omgeving te creëren waarbij hun persoonsgegevens op een ethische en respectvolle wijze worden beschermd”

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en op welke manier wij dit doen.

Bekijk onze Privacy Policies