Home / Employer / Info / Het eenheidsstatuut knaagt … aan jouw flexibiliteit

Het eenheidsstatuut knaagt … aan jouw flexibiliteit

Het nieuwe eenheidsstatuut knaagt aan jouw flexibiliteit. Zeker bij opzeg. 
De afschaffing van de proefperiode en langere opzegperiodes resulteren in hogere kosten.  Dé conclusie: uitzendarbeid is verdraaid flexibel.

1. Afschaffing van de proefperiode

Overeenkomsten die ingaan vanaf 1 januari 2014 mogen geen proefperiode meer bevatten. 
In contracten van uitzendarbeid mag je daarentegen wel nog een proefperiode hanteren, doorgaans de eerste drie werkdagen tenzij uitdrukkelijk een kortere of langere proefperiode in het uitzendcontract werd vastgelegd.

2. Opzegperiode overeenkomsten vanaf 1 januari 2014

Ontdek hier welke opzegperiodes er van toepassing zijn bij arbeidscontracten van onbepaalde duur voor arbeiders en bedienden.

3. Opzegperiode overeenkomsten vóór 1 januari 2014

Voor de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur van arbeiders en bedienden die op 31 december 2013 al in dienst waren, bestaat de opzegtermijn voortaan uit twee delen. Lees meer >> 

4. Opzegperiode overeenkomsten van bepaalde duur

Vanaf 2014 kan je ook arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur opzeggen tijdens de eerste helft van hun duurtijd. Let wel: dit is begrensd tot maximaal 6 maanden. Had de medewerker opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur? Dan bestaat deze opzeggingsmogelijkheid alleen bij de eerste overeenkomst.

5. Tegenopzeg door de werknemer

Vanaf 2014 kunnen ontslagen arbeiders en bedienden hun opzeggingstermijn verkorten door een tegenopzegging te tekenen. De volgende termijnen zijn in dit verband van toepassing.

Anciënniteit

Tegenopzegging door de werknemer

< 3 maanden

1 week

3 - 6 maanden

2 weken

6 - 12 maanden

3 weken

> 1 jaar

4 weken (= maximum)

6. Afwijkingen in bepaalde paritaire comités

Behoor jij of je werknemers tot één van deze pc's? Dan bestaan er verschillende opzegtermijnen. Lees meer >> 

7. Samenvatting: minder flexibiliteit

Klik hier voor een samenvatting van alle onderdelen.