Tijdens een uitzendopdracht worden wettelijke feestdagen betaald. Maar wat met ‘ingeklemde’ feestdagen als je als uitzendkracht aan de slag gaat? Heb je recht op een vergoeding voor een feestdag tussen opeenvolgende (dag)contracten? Ook al bestaat er voor die specifieke dag geen overeenkomst?

Wat zijn ‘ingeklemde’ feestdagen precies?

‘Ingeklemde’ feestdagen zijn wettelijke feestdagen of – in het geval van een weekendfeestdag – de vervangdagen ervan die tussen twee uitzendopdrachten vallen. Maar we spreken enkel over een ingeklemde feestdag als die twee uitzendopdrachten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Contract 1 eindigt op de laatste werkdag voor een feestdag of vervangdag

  • Contract 2 begint op de eerste werkdag na een feestdag of vervangdag

  • Beide contracten zijn gesloten via hetzelfde uitzendkantoor

  • Beide uitzendcontracten betreffen tewerkstelling bij dezelfde onderneming

De wettelijke feestdagen die hiervoor in aanmerking komen, zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, hemelvaart, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.

Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan beschouwt men jou ook op die feestdag in dienst en heb je recht op een vergoeding. Een concreet voorbeeld maakt alles duidelijk.

Situatie 1: nieuw contract bij dezelfde onderneming

Je hebt een Asap-uitzendcontract van maandag 21 tot en met donderdag 24 december.

In de loop van de week krijg je te horen dat je ook de daaropvolgende week aan de slag kan blijven voor dezelfde opdracht. Je nieuwe contract loopt vanaf maandag 28 december en eindigt op donderdag 31 december, waarna de opdracht definitief stopt. Hoe zit het met de feestdag op vrijdag 25 december? Wel, kerstdag voldoet aan de voorwaarden van een ingeklemde feestdag. Je hebt twee contracten bij hetzelfde uitzendkantoor en bij dezelfde onderneming. Kerstdag krijg je dus vergoed, tenzij je die week werkt volgens een vast deeltijds arbeidsrooster waarin geen prestaties op de vrijdag zijn voorzien. En wat met vrijdag 1 januari? Die valt wel vlak na je werkperiode, maar is niet ‘ingeklemd’ omdat je uitzendopdracht definitief stopt na contract 2.

(Ter info: nieuwjaarsdag wordt eventueel wel betaald, afhankelijk van de anciënniteit die je daarvoor opbouwde. Maar niet in functie van de richtlijn van de ingeklemde feestdag.)

Situatie 2: nieuw contract bij andere onderneming

Je hebt een Asap-uitzendcontract van maandag 21 tot en met donderdag 24 december.

De week erna schakelt een andere onderneming je in voor een andere opdracht. Contract 2 loopt van maandag 28 tot en met donderdag 31 december. In dit geval wordt Kerstmis niet vergoed. Kerstmis is namelijk geen ingeklemde feestdag: de onderneming van contract 1 is niet dezelfde als die van contract 2.

Heb je vragen over ingeklemde feestdagen? Neem dan contact op met onze uitzendconsulenten in het kantoor bij je in de buurt.

Vind jouw droomjob

Ontdek ons aanbod

Meer blogartikels lezen