Ben je werkgever in de privésector in Vlaanderen? Dan hebben je medewerkers - ook uitzendkrachten - het recht om een erkende opleiding te volgen tijdens de werkuren, mét loonbehoud. Vroeger kon dat via het betaald educatief verlof. Sinds 2019 gelden in Vlaanderen de regels van het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Waar moet je voortaan rekening mee houden? In dit blogartikel zet Asap alles voor je op een rijtje.

Meer nog. Als je 20 of meer werknemers tewerkstelt, ben je vandaag verplicht om een opleidingsplan op te stellen. We leggen uit wat zo'n opleidingsplan precies betekent, wat er in moet staan en hoe je dit correct opstelt.

Medewerkers die hun knowhow en capaciteiten blijven ontwikkelen: je kan het als ondernemer alleen maar toejuichen. Het Vlaams opleidingsverlof giet alle regels daarvoor in een wettelijk kader, met alle daarbij horende rechten en verplichtingen. 

1. Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?

Wil je werknemer een opleiding volgen? Dan moet hij/zij aan volgende voorwaarden voldoen om daarvoor Vlaams opleidingsverlof te nemen. 

 • De opleiding is geregistreerd in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’;
 • Je werknemer is ingeschreven voor minstens 3 studiepunten, 32 contacturen of 32 lestijden;
 • Je werknemer werkt minstens 50% in de privésector in het Vlaams Gewest.
 • De maand september geldt als referentie. Is je werknemer in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan bepaalt men het recht op VOV op basis van de tewerkstelling in de maand waarin de eerste opleiding start.
 • Werkt je werknemer 50% van de tijd met een vast uurrooster? Dan kan hij/zij het Vlaams opleidingsverlof enkel nemen als er lesuren/examens samenvallen met de gewone werkuren.

Opgelet: ook uitzendkrachten hebben recht op Vlaams opleidingsverlof.  
Alle erkende opleidingen vind je hier.  

2. Hoeveel Vlaams opleidingsverlof mag een werknemer opnemen?

De overheid voorziet voor elke werknemer maximum 125 uren Vlaams opleidingsverlof per schooljaar. Hoeveel uren dat concreet zijn, hangt af van het tewerkstellingspercentage en het type opleiding.  

De berekening van het tewerkstellingspercentage vind je hier.

3. Wanneer moet het Vlaams opleidingsverlof worden opgenomen?

Je werknemer mag het Vlaamse opleidingsverlof inplannen vanaf 1 dag vóór de start van de opleiding tot en met 2 dagen na de einddatum van de opleiding (of laatste examen). De concrete planning gebeurt best in onderling overleg tussen werkgever en werknemer.  

Tip: begin- en einddatum van de opleiding worden altijd vermeld op de inschrijvingsbewijzen en aanwezigheidsattesten. 

4. Behoudt je werknemer zijn/haar volledige loon?

Tijdens het Vlaams opleidingsverlof heeft je werknemer recht op behoud van zijn/haar normale loon, met een vooropgestelde maximumgrens van 2928 euro bruto per maand.  

Verdient hij/zij meer dan 2928 euro bruto? Dan mag jij als werkgever het loon tijdens het VOV beperken tot de maximumgrens. 

5. Hoeveel kan je als werkgever terugvorderen van de overheid?

Als werkgever ontvang je per goedgekeurd uur betaald Vlaams opleidingverlof een forfaitaire terugbetaling. Dat is vastgelegd  op maximum 21,30 euro per uur.  

6. Wanneer en hoe kan je als werkgever een terugbetaling aanvragen voor het Vlaamse opleidingsverlof? 

Vanaf 1 september 2019 kan je je aanvraag voor terugbetaling van het Vlaams opleidingsverlof digitaal indienen. Dat doe je via het WSE-loket tot maximum 3 maanden na de start van de opleiding van je werknemer. Op de website van Vlaanderen kan je een template terugvinden voor de aanvraag.

Startte je werknemer zijn/haar opleiding voor 1 september 2019, via het Betaald Educatief Verlof? Dan kan je werknemer zijn/haar opleiding verderzetten onder diezelfde regels tot ten laatste december 2021. De terugvordering zal dan ook gebeuren volgens die regels. 

7. Ben je in alle omstandigheden verplicht Vlaams opleidingsverlof goed te keuren?

Wat als een (groot) aantal van je werknemers Vlaams opleidingsverlof wil nemen op nét hetzelfde moment? Kan je dan als werkgever weigeren? Om je interne werking niet te verstoren stel je daarvoor best een werkplanning op. Daarbij gelden volgende regels. 

Hoeveel werknemers heb je in dienst? Wanneer mag je weigeren? Aantal werknemers dat Vlaams opleidingsverlof moet krijgen
Minder dan 20 werknemers Meer dan 10% van het totale aantal werknemers is gelijktijdig afwezig* door Vlaams opleidingsverlof Minstens 1 werknemer
20 tot 50 werknemers Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof Minstens 1 werknemer per functie
Meer dan 50 werknemers Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof Minstens 1 werknemer per functie + ondernemingsraad moet vooraf bepalen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan

8. Welke verplichte documenten heb jij nodig van je werknemer?

 • Je werknemer bezorgt je een attest van regelmatige inschrijving

Wordt de opleiding per schooljaar georganiseerd, dan bezorgt hij/zij je dit attest ten laatste op 31 oktober van dat betreffende schooljaar. Schrijft hij/zij zich in na 31 oktober, gaat hij/zij tijdens hetzelfde schooljaar voor een andere werkgever werken of wordt de opleiding niet per schooljaar georganiseerd? Dan heeft hij/zij tijd tot uiterlijk 14 dagen na de inschrijving of verandering van werkgever.   

Onderstaande documenten moet de opleidingsverstrekker zelf aan de overheid bezorgen via het WSE-loket.  

 • Getuigschrift van nauwgezetheid  
  Dit vermeldt het aantal aanwezigheidsuren in de opleiding. Op basis hiervan wordt de effectieve duur van het Vlaams opleidingsverlof bepaald. Duurt de opleiding een heel schooljaar, dan bezorgt de opleidingsinstelling een attest per trimester. Duurt de opleiding langer dan drie maanden, dan is dat om de drie maanden. Bij een opleiding van drie maanden of minder gebeurt het op het einde van de opleiding. 

Opgelet: heb je het attest van het vorige trimester nog niet ontvangen? Dan kan je het Vlaams opleidingsverlof voor het volgende trimester weigeren. 

 • Getuigschrift van tweede examenzittijd  
  Dit getuigschrift wordt afgeleverd wanneer je werknemer niet slaagde in eerste zit en hij/zij het eventuele resterende verlof wil opnemen in de periode tussen de eerste en tweede zit. 

 • Getuigschrift afleggen van examens voor een middenjury  
  Legt je werknemer zijn/haar examens af voor de middenjury? Dan bezorgt hij/zij je dit attest binnen de 30 dagen na de inschrijving hiervoor.  

9. Kan je een werknemer die Vlaams opleidingsverlof heeft, ontslaan?

Zodra je werknemer een officiële aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof bij je indient, geniet hij/zij een ontslagbescherming. Je werknemer is dus beschermd tot het einde van de opleiding.  

Je mag je werknemer tijdens de VOV-periode enkel ontslaan omwille van een reden die niets te maken heeft met de opname van dit verlof. Bovendien moet je als werkgever de reden van ontslag kunnen bewijzen.  

Heb je geen geldige reden of heeft het ontslag wél te maken met het Vlaams opleidingsverlof? Dan heeft je werknemer recht op:  

 • een vergoeding van 3 maanden loon
 • een verbrekingsvergoeding

Voor meer info over het Vlaams opleidingsverlof kan je terecht bij het Departement Werk en Sociale Economie.  

Vind versterking voor jouw team!

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen