Pesten op het werk: het neemt jammer genoeg meer en meer toe. De verhoogde werkdruk creëert gevoelens van frustratie en onzekerheid. Die worden makkelijk afgereageerd op een minder weerbare collega. Volgens officiële cijfers is maar liefst 11% van de werknemers slachtoffer van pesterijen. Genoeg reden voor de wetgever om pesten op het werk centraal te stellen in zijn jurisdictie.

Wanneer kan je spreken over morele pesterijen?

Een terechte opmerking of feedback van een collega of leidinggevende is nog iets anders dan echt beledigend en onaanvaardbaar gedrag. Maar wanneer wordt deze denkbeeldige grens overschreden? Wanneer kan je spreken over morele pesterijen?

Morele pesterijen manifesteren zich in eenzijdige gedragingen, woorden, intimidatie, handelingen, gebaren en (cyber)berichten met volgende effecten (doelbewust of niet!):

 • de persoonlijkheid, waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon worden ondermijnd

 • iemands job komt in gevaar

 • er ontstaat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende werksfeer

Wat zijn de gevolgen van morele pesterijen?

De gevolgen van pesten zijn niet te onderschatten. Het slachtoffer staat constant onder stress. De sociale isolatie op de werkvloer uit zich in diverse klachten: van hoofdpijn, buikpijn en slaapstoornissen tot een burn-out en depressie. Normaal functioneren in je job of zelfs thuis wordt op den duur onmogelijk.


Wist je dat...

...pestgedrag op het werk het ziekteverzuim naar schatting zelfs verhoogt met 50%? Dat zijn cijfers om van te duizelen. Werkgevers hebben er dan ook alle baat bij om pesterijen op de werkvloer drastisch aan te pakken. Want medewerkers die zich goed voelen in hun job en een hecht team vormen, presteren zoveel beter!


Wie kan helpen wanneer iemand gepest wordt? 

Ben je het slachtoffer van pesten? Of zie je pesterijen in je werkomgeving? Wacht niet lijdzaam af. Neem actie! Praat erover! Je hebt daarvoor diverse mogelijkheden.

Interne ondernemingsprocedure

Normaal gezien informeerde je werkgever je over de te volgen procedure in geval van een klacht. Is dat niet het geval? Bevraag je dan goed, zodat je praat met de juiste persoon en je een adequate begeleiding krijgt in de verdere stappen tot een oplossing van de situatie.

 • Is er een aangestelde vertrouwenspersoon in je onderneming?
  Is er iemand in de onderneming bij wie je terecht kan? Een leidinggevende, een HR-medewerker of bedrijfsarts kunnen officieel als bemiddelingspersoon optreden.
   

 • Is er een preventieadviseur in je onderneming?
  Heeft je onderneming een interne of externe preventieadviseur die bevoegd is voor psychosociale aspecten?

Juridische klachtenprocedure

Geraken jullie er intern niet uit? Dan kan je als slachtoffer verdere juridische stappen overwegen. Je kan officieel klant indienen bij de dienst Welzijn op het Werk of bij een bevoegde rechtbank.

Goed om te weten: dien je klacht in voor specifieke feiten, dan betekent dat meteen dat je voor deze feiten beschermd bent tegen ontslag. Hou echter ook rekening met eventuele gevolgen voor je job in het geval van een ongegronde klacht.

Pesten op de werkvloer is niet OK. Of je nu zelf slachtoffer bent of een onschuldige omstaander: praat erover. Laat pesters weten dat hun gedrag niet normaal is. Zo help jij samen met ons mee aan een positieve werksfeer. Zodat je elke dag met een brede glimlach aan je dag begint.


Zit je met vragen? Heb je nood aan een gesprek over jouw werksituatie of die van één van je collega’s? Aarzel niet en neem contact met je preventieadviseur.


Enjoy your Job!

Meer info over (cyber)pesten vind je op onderstaande links.