Klanten, collega’s, vrienden, kennissen …  Ons leven wordt voortdurend beïnvloed door persoonlijke en professionele relaties. Een aangepast en respectvol gedrag volstaat in principe om een optimaal klimaat te scheppen waarin iedereen zich goed voelt. Maar niet altijd loopt het even goed. Soms duiken er zelfs vormen van geweld op. Wat te doen als er iets mis loopt op de werkvloer? 

Diverse vormen van geweld

Geweld op het werk kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om:

  • pesterijen: ongewenst gedrag, vijandige reacties, roddel, spot, intimidatie, uitsluiting, …

  • ongewenst seksueel gedrag: ongepast gedrag met een seksuele connotatie

  • geweld: bedreigingen, verbale en fysieke agressie

Stop het geweld!

Ben je het slachtoffer van dergelijk geweld? Blijf dan niet bij de pakken zitten maar reageer. Tolereer dergelijk gedrag absoluut niet. Omgekeerd: behandel je collega’s zoals je zelf graag behandeld wil worden. Doe in geen geval mee aan welke vorm van geweld dan ook. Maar wees ook geen passieve toeschouwer. Wat er ook gebeurt, denk altijd na over de gevolgen van jouw actie. Of het ontbreken van een (gepaste) reactie.

Discriminatie: een afgeleide van geweld

Vermijd ook elke vorm van discriminatie. Iedereen heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en op dezelfde behandeling. Ongeacht huidskleur, afkomst, leeftijd of geslacht. Respecteer de verschillen van je medewerkers: discriminatie is evenzeer een onaanvaardbare vorm van geweld!

Werkgevers: de sleutel tegen geweld

Samenwerken met zoveel verschillende persoonlijkheden: dat verloopt niet altijd even vlot. Het is cruciaal om een sluimerend conflict onmiddellijk in de kiem te smoren. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om daarvoor duidelijke procedures in te zetten.

Ben je zelf getuige of zelfs slachtoffer van geweld, aarzel dan niet en informeer je werkgever over wat er is gebeurd.


Wil je meer informatie en handige tips voor iedereen die betrokken is bij de veiligheid op de werkplek? Neem contact met je leidinggevende of preventieadviseur.

Enjoy your (safe) Job!