Elke dag ga je er 100% voor en haal je het beste uit je job. Productiviteit is belangrijk voor een gezonde onderneming. Maar niet als die jouw veiligheid en die van je collega’s in gevaar brengt.  Neem dan ook altijd voldoende tijd om alle risco’s van de job grondig te analyseren!

Eerst denken, dan doen

Er 100% voor gaan betekent niet dat je impulsief in elke opdracht vliegt. Integendeel. Neem je werkomgeving, de machines en de mensen om je heen bewust in je op. Daardoor pas je je manier van werken onbewust aan. En handel je je taken productiever en veiliger af!

Want laat het duidelijk zijn: veilig werken is ook goed voor je productiviteit. Arbeidsongevallen zijn contraproductief. Jij valt uit om te herstellen. En je werkgever moet op zoek naar een gelijkwaardige vervanger. Dat is niet evident en vraagt tijd, geld en moeite. In de ogen van je onderneming ben je dan ook uiterst waardevol. Denk daaraan.

Beter voorkomen dan genezen

Merk je een gevaarlijke situatie op? Haal dan asap je verantwoordelijke erbij. Laat je zeker niet overhalen je collega’s te volgen als zij de veiligheidsvoorschriften niet volgen, om welke reden dan ook. Wijs hen op de risico’s en breng je chef op de hoogte. Jouw gedrag op de werkvloer heeft niet alleen invloed op je eigen veiligheid, maar ook die van je medewerkers.


Een veilige werkplek realiseren we alleen maar als iedereen zijn steentje bijdraagt. Jij in de eerste plaats!


Enjoy your (safe) Job!