Op een bouwwerf loeren heel wat risico’s om de hoek. Elektrische machines, motoren, (ruwe) materialen, in sommige gevallen de nabijheid van het verkeer, … En dan hebben we het nog niet over de diverse beroepen die naast elkaar werkzaam zijn op de werf. Ongevallen met oogletsels komen – helaas té – regelmatig voor. 

In de meeste gevallen gaat het gelukkig om oppervlakkige letsels. Maar toch. Ze gebeuren té dikwijls. Met deze tips vermijd je alle risico.

Hoe vermijd je oogletsels?

Bestaat er ook maar enig gevaar voor je ogen tijdens je job op de werf? Draag dan een veiligheidsbril, zeker in volgende gevallen.

  • Je gebruikt een slijpschijf of ander materiaal waardoor er iets in je oog kan springen.

  • Je werkt met materialen waarbij splinters of stofdeeltjes in je ogen kunnen vliegen.

  • Je werkt in een stoffige omgeving.

Draag zorg voor je veiligheid en die van je collega’s

Veiligheid gaat boven alles op de werf. En daar kan jij zelf aan werken!

  • Volg strikt alle veiligheidsinstructies.

  • Draag altijd aangepaste bescherming.

  • Analyseer je werkomgeving en opdracht kritisch. Vormt je taak een risico voor je ogen, draag dan een veiligheidsbril.

  • Meld elke onveilige situatie waarvoor je niet bent opgeleid of waarvoor je niet de vereiste bescherming draagt.

Veiligheid is een zaak van iedereen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen op de werf zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en er alles aan doet om ongevallen te voorkomen.

Wil je meer info of ben je op zoek naar nuttige tips om iedereen mee te laten werken aan de veiligheid op de werkplaats? Contacteer je veiligheidsadviseur. 

Enjoy your (safe) Job!