Of je nu zelf ontslag neemt geeft of je ontslag krijgt: er moeten altijd bepaalde regels worden gevolgd, zowel door jou als door je werkgever. Asap somt de belangrijkste ontslagregels op voor een contract van onbepaalde duur

Ik neem ontslag. Wat nu?

Er zijn tal van redenen waarom je ontslag wilt geven: uitgekeken op je job, een nieuwe uitdaging, een verhuis, ... Toch kan je niet zomaar opstappen. Het is belangrijk dat je bepaalde regels volgt.

Je ontslag geven

Eerst laat je je werkgever in een persoonlijk gesprek weten dat je wilt stoppen. Zo kan deze zich voorbereiden en de nodige maatregelen nemen. Nadien kan je op 3 verschillende manieren je opzegging ‘geldig’ maken: 

 • via een per post aangetekend schrijven.
 • via een brief die je rechtstreeks aan je werkgever bezorgt.
 • met deurwaardersexploot (wordt in de praktijk uitzonderlijk toegepast)

Wat staat er in je ontslagbrief?

Je moet in je ontslagbrief geen reden voor je ontslag geven. Wél vermeld in je ontslagbrief zeker volgende zaken:

 • je naam en adres
 • de datum
 • dat je de arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen
 • het adres van het bedrijf
 • de datum waarop de opzegtermijn start
 • de wettelijk vastgelegde duur van de opzegtermijn
 • je handtekening

Hoelang is de opzegtermijn?

Zomaar stoppen van de ene op de andere dag kan niet, tenzij met een wederzijds akkoord. Je moet altijd de opzeggingstermijn respecteren. Hoelang dit is, hangt af van de aanvangsdatum van je arbeidscontract.

Let wel: de berekening van de opzegtermijn is veranderd sinds de invoering van het eenheidsstatuut. 

Hulp nodig bij het berekenen van je exacte opzegtermijn? Bereken het hier.

Ik krijg mijn ontslag. Wat nu?

Tenzij je op staande voet ontslagen wordt, sta je niet van de ene dag op de andere op straat. Hoe kan een werkgever jou ontslaan? Hoe ben je beschermd? We zoomen in op de belangrijkste regels en wettelijke voorwaarden.

Hoe kan ik ontslaan worden? 

Als je werkgever je wilt ontslaan met opzegtermijn kan dit niet gewoon mondeling of met een postbrief. Hij kan dit op 2 manieren laten weten:

 • via aangetekende brief sturen
 • of bij deurwaardersexploot

Volgt de werkgever deze vormvereisten niet, bijvoorbeeld bij een verbreking op staande voet? Dan zal hij een verbrekingsvergoeding moeten betalen.

Je werkgever is verplicht je het bekende C4 formulier te overhandigen. Hierop staat de datum én de reden van je ontslag. Deze documenten heb je nodig om je als werkzoekende in te schrijven:

 • C4
 • Vakantieattest (bedienden)
 • Tewerkstellingsattest (op verzoek van de werknemer)
 • Individuele rekening
 • Loonfiche
 • Fiscale fiche 281.10

Wat bij bescherming tegen ontslag?

Ouderschapsverlof, zwangerschap, tijdskrediet, ... In sommige situaties ben je beschermd tegen ontslag. Een ontslag is dan enkel mogelijk om een reden die niets te maken heeft met het feit (vb. zwangerschap) waarvoor de bescherming werd toegekend. Kan de werkgever dit niet aantonen?  Dan kan deze veroordeeld worden tot het betalen van een beschermingsvergoeding.

Hoelang bedraagt de opzegtermijn? 

Word je ontslagen? Dan moet je werkgever je een opzeggingstermijn laten doen of wordt er een verbrekingsvergoeding betaald.

De duur van deze periode hangt af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst. Ben je na 1 januari 2014 gestart? Dan gelden de nieuwe opzeggingstermijnen. Indien je ervoor bent gestart, geldt een andere regeling.

Wil je weten hoelang de opzeggingstermijn bij ontslag in jouw geval precies is? Bereken het hier.

Heb je meer vragen over ontslag geven of ontslag krijgen? Contacteer je dichtsbijzijnde Asap-kantoor.

Vind jouw droomjob.

Ontdek ons aanbod

Meer blogartikels lezen