Zodra een organisatie enkele jaren actief is, ontstaan vaste patronen binnen de bedrijfsmuren. Zo ontstaat een bepaalde bedrijfscultuur: een groep mensen die bepaalde gewoontes en regels aanneemt. Na verloop van tijd kan deze bedrijfscultuur echter ingehaald worden door de realiteit. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende digitalisering, sociaal-economische uitdagingen en nieuwe trends en evoluties op de arbeidsmarkt. Dan wordt het tijd om deuren en ramen open te gooien en een frisse wind door jouw bedrijfscultuur te laten waaien.

Vooraleer je deze oefening opstart, is het belangrijk om goed te begrijpen wie je als organisatie bent. En dat is geen eenvoudige opdracht, want veel organisaties vinden het lastig om een scherp beeld te krijgen van hun DNA en bijhorende bedrijfscultuur. Of anders gezegd: in wat hen onderscheidt van directe concurrenten.

Bedrijfs-DNA: what’s in a name? 

Vandaag communiceren veel bedrijven vooral over kwaliteit, service en klantgerichtheid. Dat zijn echter zaken waarvan jouw klanten verwachten dat je die op orde hebt. Maar nog belangrijker is een interessante en relevante klantbelofte te bieden, op basis van jouw bedrijfs-DNA. 

Het bedrijfs-DNA is als het ware de genetische code van jouw organisatie. Het bestaat uit verschillende elementen en wordt gevormd door meerdere mensen. Die code bepaalt wat je als bedrijf doet, waarom je dit doet en waar je voor staat. En ook: hoe je met mensen omgaat. Het DNA van je organisatie zit in onder meer het gedrag van mensen, het werk, de processen, communicatie en organisatievisie op de samenleving.

Wat is bedrijfscultuur? 

De bedrijfscultuur bestaat uit de ongeschreven regels, gewoontes en gedrag van alle medewerkers binnen een bepaalde firma. Deze zijn dan weer gebaseerd op een set gedeelde waarden

De impact van de bedrijfscultuur is niet te onderschatten: ze bepaalt hoe goed medewerkers zich voelen op het werk, hoe ze met elkaar omgaan én hoe succesvol een bedrijf is. Ze maakt dat mensen bij een bedrijf willen werken, of dat ze er net willen wegvluchten. Kortom: een positieve bedrijfscultuur is hét fundament voor efficiënte teams en gemotiveerde medewerkers.

Hoe ontdek je jouw bedrijfscultuur? 

Bedrijfsculturen kunnen heel erg van elkaar verschillen. De onderzoekers Quinn en Cameron van de universiteit van Michigan onderscheiden vijf culturen. Weet je waar jouw organisatie thuishoort? 

 • De adhocratiecultuur: in deze cultuur spelen flexibiliteit, creativiteit en innovatie een belangrijke rol. Het management heeft een duidelijke toekomstvisie en medewerkers worden voortdurend uitgedaagd om nieuwe domeinen te verkennen. 

 • De clancultuur: welkom in een familiale cultuur waar de relatie tussen mensen centraal staat. In deze cultuur vormt teamwerk de spil, met medewerkers die heel nauw betrokken zijn bij de organisatie. Managers nemen vaak de rol van mentor op. 

 • De nomadische cultuur: deze cultuur vinden we terug in bedrijven die gevoelig zijn voor marktfluctuaties, met een belangrijke rol voor fusies, overnames en andere veranderingen. Medewerkers houden van de vele kansen om nieuwe professionele kansen te ontdekken. 

 • De elitecultuur: hier vind je voornamelijk hooggekwalificeerde profielen die erg competitief ingesteld zijn. Ze leggen de lat voor elkaar erg hoog en stellen de eigen producten, processen en diensten continu in vraag. 

 • De ‘mensen-onder-elkaar’-cultuur: hier is geen sprake van formele functietitels en een strakke hiërarchie. Van CEO tot arbeider: iedereen spreekt elkaar met de voornaam aan, en alles gebeurt in een ontspannen sfeer. 

Het bedrijfs-DNA als sterke basis voor groei 

Als je jouw unieke bedrijfs-DNA-code weet te kraken, heb je een sterke basis om je bedrijf te doen groeien. Die groei gebeurt op diverse vlakken: van marketing & sales tot recruitment en bedrijfscultuur.

Het bedrijfs-DNA vormt immers het fundament voor

 • je missie, visie en (onderscheidende) kernwaarden

 • je merkverhaal en positionering

 • de tevredenheid van jouw medewerkers: neem hun vragen en bezorgdheden ernstig en betrek ze zoveel mogelijk bij interne processen; 

 • rekrutering: een sterk merkverhaal trekt talentvolle en gemotiveerde kandidaten aan. 

Op weg naar een succesvolle shift: focus op dialoog 

Hoe verander je als ondernemer of manager je bedrijfscultuur, zodat deze maximaal in dienst staat van het bedrijfsresultaat?

Dat is geen eenvoudige opdracht, want een bestaande bedrijfscultuur is vaak diepgeworteld. Bovendien roept verandering soms weerstand op bij medewerkers.

Met de volgende stappen breng je een succesvolle shift in de praktijk: 

 • Stel een kernteam samen met leden van het managementteam én medewerkers uit andere teams. Zij bespreken welke verandering nodig is en welke kernwaarden de basis vormen voor verdere actie. Externe coaching kan waardevol zijn om een frisse blik van een buitenstaander aan boord te halen. 

 • Het kernteam past deze kernwaarden vervolgens zelf toe binnen de teams. Deze waarden zoveel mogelijk communiceren en uitdragen is de boodschap: via vergaderingen, infomomenten, vacatures, enzovoort. 

 • Hou deze inspanningen vol, want het uitbouwen van een succesvolle shift kost de nodige tijd en energie. Een hernieuwde bedrijfscultuur heeft alleszins een positieve impact op de motivatie en gedrevenheid van medewerkers. Zorg er ook voor dat nieuwe medewerkers meteen ondergedompeld worden in deze nieuwe cultuur. 

Vind versterking voor jouw team!

Heb jij jouw bedrijfs-DNA geïdentificeerd? Deel het met Asap en wij gaan op zoek naar jouw ideale match.

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen