Verdien je als uitzendmedewerker minder dan 15,18 euro bruto per uur?
Dan kan je in aanmerking komen voor de Vlaamse jobbonus.

Lees dus zeker verder!

Wat is de jobbonus?

Binnenkort krijgen heel wat loontrekkenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen voor het eerst een ‘jobbonus’. 

Met deze jaarlijkse premie wil de Vlaamse overheid het verschil tussen ‘wel werken’ en ‘niet werken’ vergroten. De jobbonus zal worden toegekend aan werknemers met een beroepsinkomen van minder dan gemiddeld 2500 euro bruto per maand.

De jobbonus moet werken aantrekkelijker maken en werknemers met een laag inkomen aanmoedigen om aan het werk te blijven en werklozen motiveren om aan de slag te gaan.

Jij als werknemer dient geen extra inspanningen te leveren. Indien jij aan onderstaande vereisten voldoet, zal de premie, eind 2022, automatisch door de Vlaamse overheid uitbetaald worden.

Wie kan in aanmerking komen voor een jobbonus?

Personen die in aanmerking kunnen komen voor een Vlaamse jobbonus:

  • Loontrekkende werknemers die de normale sociale zekerheidsbijdrage (13,07 %) betalen en statutaire ambtenaren;

  • in een tewerkstelling van bepaalde of onbepaalde duur;

  • voltijds of deeltijds aan het werk bij minstens één werkgever.

De jobbonus wordt uitbetaald per persoon en houdt rekening met eventuele meerdere tewerkstellingen bij meerdere werkgevers.

Grensarbeiders in de Europese Economische ruimte die minstens een keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen kunnen ook in aanmerking komen voor een jobbonus.

Voorwaarden

Om effectief van dit voordeel te genieten, moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Je officiële woonplaats moet gelegen zijn in het Vlaams gewest en dit op 1 januari van het jaar volgend op het refertejaar.
    Voor 2022 is het refertejaar 2021. Er wordt dus gekeken naar je woonplaats op 1 januari 2022 voor de jobbonus van 2022.

  • Je mag de pensioenleeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben op de 1e dag van het kwartaal van prestaties in het refertejaar (1 januari voor de jobbonus van 2022).

  • Je gemiddelde inkomen bedraagt minder dan 2.500 EUR bruto per maand.

De plaats van tewerkstelling is niet van belang.  De maatregel is gekoppeld aan je woonplaats.

Hoeveel bedraagt de jobbonus?

Hoe lager je loon, hoe hoger de premie.

De hoogste bonus bedraagt 600 euro voor wie gemiddeld minder dan 1800 euro verdient en voltijds werkt.


Zoals je mischien in de media vernomen hebt, krijg je in 2022 uitzonderlijk een verhoging van 100 euro bovenop het bedrag waar je normaal recht op hebt. Dit is een éénmalige verhoging voor zowel voltijdse als deeltijdse werknemers.

Dat bedrag van de jobbonus neemt stelselmatig af van 600 tot 20 euro bij een gemiddeld maandelijks brutoloon tussen 1800 en 2500 euro bruto.
Wie maandelijks 2500 euro of meer verdient, krijgt geen voordeel.

Als de jobbonus op jaarbasis minder dan 20 euro (bij voltijds werk) of minder dan 10 euro (bij deeltijds werk) bedraagt, gebeurt er geen uitbetaling.

De berekening van de jobbonus is gebaseerd op de loon- en arbeidstijdgegevens die de werkgever verstrekt via de kwartaalaangiftes van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

De premiebedragen en loongrenzen kunnen wel aangepast worden op basis van de evolutie van de spilindex en het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.

Hoe de jobbonus aanvragen?

De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus.


Als je in aanmerking komt ontvang je eind 2022 een brief van de Vlaamse Overheid met vermelding van het bedrag.

Om de jobbonus te ontvangen, dien je enkel je rekeningnummer te registreren via ‘Mijn burgerprofiel’.

Wanneer wordt de jobbonus betaald?

De uitbetaling gebeurt maar één keer per jaar en de eerste betaling is voorzien voor eind 2022.

Zoek jij een (nieuwe) uitdaging op de arbeidsmarkt?

Asap heeft een ruime keuze aan openstaande vacatures.

Ontdek het aanbod

Meer blogartikels lezen