Vandaag is het in heel wat bedrijven en organisaties alle hens aan dek om voldoende personeel te vinden. De kans is reëel dat ook jij diverse vacatures hebt openstaan waarvoor je nieuw talent zoekt. Vandaag is elke gemotiveerde werknemer meer dan welkom om mee de handen uit de mouwen te steken. Dus zeker ook ervaren werkkrachten! Want zij kunnen heel wat troeven bieden, weg van die huizenhoge clichés.

Oudere werknemers zouden te duur zijn, minder willen bijleren, moeilijk te coachen zijn, vaker ziek zijn of zwaarder fysiek werk niet meer aankunnen. In de praktijk blijken die vooroordelen vaak ongegrond. Toegegeven: het is best mogelijk dat door hun anciënniteit het loon van ervaren medewerkers hoger ligt dan bij hun jongere collega’s. Daartegenover staan echter tal van sterktes die oudere collega’s aan boord van je afdeling of organisatie brengen. Benieuwd naar de top vijf?

Oudere werknemers blinken uit in …

1. Een schat aan ervaring

Het is evident dat oudere werknemers een schat aan professionele ervaring en expertise hebben opgebouwd in een of meerdere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan een ervaren sales professional met uitstekende communicatie- en onderhandelingsvaardigheden en een meer dan gemiddelde dosis mensenkennis. Of een ingenieur met heel wat professionele jaren op de teller, die zijn of haar technische skills voortdurend heeft kunnen verfijnen tijdens tal van projecten.

2. ‘Goesting’ om te werken

Wie dacht dat oudere werknemers geneigd zijn om achterover te leunen op de werkvloer, moet zijn of haar mening dringend herzien. Want als je hen de kans geeft om zich professioneel te blijven ontplooien, dan krijg je daar veel dankbaarheid en respect voor terug. En de ‘goesting’ om te werken, die bovendien inspirerend en motiverend werkt voor jongere collega’s.

3. Stabiliteit en betrouwbaarheid

Oudere werknemers hebben vaak een sterk arbeidsethos en zijn loyaal tegenover hun werkgever. Ze zijn meestal minder geneigd om van baan te veranderen, wat binnen je organisatie voor een stabielere werkomgeving kan zorgen.

4. Mentorschap en kennisoverdracht

Oudere werknemers zijn perfect inzetbaar als mentor voor jongere collega's. Vaak kijken ze ernaar uit om hun ervaring en waardevolle levens- en loopbaanlessen te delen met jongere generaties. Dat komt de professionele ontwikkeling van jong talent in je organisatie alleen maar ten goede.

5. Flexibel inzetbaar

Bij oudere werknemers is de woning vaak al afbetaald en intussen staan de kinderen op eigen benen. Die ongebondenheid zorgt ervoor dat ervaren talent flexibel inzetbaar is en graag een extra inspanning wil leveren. Ga er dus ook niet automatisch van uit dat ze een exorbitant loon zullen vragen.

Generatiekloof op de werkvloer?

Nog zo’n hardnekkig cliché: oudere en jongere werknemers zouden moeilijk met elkaar kunnen samenwerken. Het tegendeel is echter waar! Op de moderne werkvloer biedt de synergie tussen oudere en jongere werknemers net een waardevolle dynamiek.

Terwijl ervaren rotten in hun vak expertise en persoonlijke vaardigheden combineren, blinken jonge wolven vaak uit in frisse perspectieven en technologische vaardigheden. Die symbiose leidt tot een aantrekkelijke uitwisseling van kennis en ideeën, bevordert innovatie en stimuleert een inclusieve cultuur waarin verschillende generaties gezamenlijk bijdragen tot jouw bedrijf of organisatie. Mentorship kan dus perfect in beide richtingen plaatsvinden.

Hoe laat je jong en oud vlot samenwerken?

Om te zorgen voor een vlotte wisselwerking, geven we je enkele praktische tips.

Organiseer diversiteitstrainingen

Als werkgever kun je trainingen organiseren om bewustzijn en begrip te creëren voor de unieke perspectieven en sterke punten van beide generaties. Zo moedig je hen aan om van elkaar te leren.

Creëer gemengde teams

Door teams met een mix van leeftijden samen te stellen, bevorder je de uitwisseling van ideeën en vakkennis. Het resultaat? Meer innovatieve oplossingen en een productievere werkomgeving.

Organiseer flexibele rollen en taken

Betrek oudere collega’s bij die taken en projecten waarin hun ervaring en expertise het waardevolst zijn. Jongere medewerkers kan je dan voluit inzetten voor taken waarin zij sterker zijn, zoals technologische implementaties.

Investeer in opleidingsmogelijkheden

Bied oudere werknemers de kans om bij te scholen en vertrouwd te raken met nieuwe technologieën en benaderingen. Op diezelfde manier kunnen jongere werknemers leren van de ervaring van hun oudere collega's.

Zorg voor open communicatie

Een open dialoog tussen generaties kan helpen om uitdagingen, verwachtingen en ideeën bespreekbaar te maken, en zorgt voor een positieve en inclusieve werkomgeving.

Aan de slag!

Kortom, door hardnekkige vooroordelen over oudere werknemers om te zetten in waardevolle troeven, creëer je een werkomgeving waarin collega’s van verschillende generaties elkaar naar een hoger niveau tillen en bijdragen tot het succes van je organisatie. Zoek je talent, los van leeftijd?

Neem contact op