Vanaf 1 januari 2016 worden de ecocheques elektronisch, net zoals de maaltijdcheques. In tegenstelling tot de maaltijdcheques zullen de papieren ecocheques wel nog blijven bestaan.

Ecocheques gaan digitaal

Vanaf 1 januari 2016 bestaan de ecocheques ook in elektronische vorm, net zoals de maaltijdcheques. De papieren versie van de ecocheques zal wel nog blijven bestaan. Er is dus nog geen sprake van een definitieve overgang naar elektronische ecocheques. Men zal zelf kunnen kiezen in welke vorm men de ecocheques zal toekennen. Bovendien is het mogelijk om te kiezen voor een gemengd systeem: zowel papieren als elektronische ecocheques.

Papieren versus digitale ecocheques

De elektronische ecocheque heeft heel wat voordelen voor zowel werkgevers, werknemers als voor handelaren. Bij de toekenning van elektronische ecocheques zullen deze op dezelfde elektronische betaalkaart als de maaltijdcheques staan.

Handig voor de werknemers, want een extra kaart is dus niet nodig. Het is eenvoudiger, sneller en veiliger. Ook het gebruik van is Card Stop mogelijk en het risico op ongebruikte cheques verkleint. Daarnaast zijn er nog andere voordelen. Zo is er minder kans op diefstal of verlies.

Voor de werkgever dalen de administratieve lasten. En ook beveiligd transport is niet meer nodig. Er is een betere controle over de verdeling van de cheques en minder risico op verlies of fouten.

Ook voor de handelaren is deze verandering positief. Zo zullen er minder fouten zijn doordat er geen telling meer moet gebeuren, de wachtrijen aan de kassen verlopen sneller, er zijn kortere terugbetalingstermijnen en een daling van de administratieve kosten.

Geen nieuwe cao (collectieve arbeidsovereenkomst)

De toekenning van (papieren) ecocheques wordt al geregeld door een sectorale of ondernemingscao of via een individuele schriftelijke overeenkomst. Wil je overstappen van papieren naar elektronische ecocheques? Dan is het sluiten van een nieuwe cao of overeenkomst in principe niet nodig. Er bestaat al een algemene cao in de uitzendsector die de toekenning van ecocheques regelt. De keuze voor elektronische ecocheques moet wel in de huidige cao of overeenkomst vastgelegd worden zodat de. de bestaande bepalingen aangepast dienen te worden aan de nieuwe betalingsvorm. Indien de kosten bij verlies of bij diefstal van de elektronische kaart worden doorgerekend aan de werknemer, dienen de voorwaarden hiervoor ook opgenomen te worden in diezelfde cao of in het arbeidsreglement.

Wel extra voorwaarden

De papieren ecocheques worden voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen onder bepaalde voorwaarden niet beschouwd als loon. Voor de toekenning van elektronische ecocheques zijn er nog bijkomende voorwaarden. Deze bijkomende voorwaarde zijn opgesomd in het koninklijk besluit van 24 december 2015.

E-ecocheques op de rekening

Het grote verschil tussen de elektronische en papieren ecocheques is de manier van uitbetaling. Elektronische ecocheques worden immers niet overhandigd aan de werknemer, maar wel gecrediteerd op zijn ecochequerekening. Deze ecochequerekening is een databank waarop een aantal e-ecocheques worden opgeslagen en beheerd door een erkende uitgever. De werknemer krijgt een betaalkaart die hij als betaalmiddel gebruikt bij ondernemingen die producten en diensten met een ecologisch karakter verkopen.

Vind jouw droomjob!

Ontdek ons aanbod

Meer blogartikels lezen