Het hing als een aambeeld boven het hoofd van de ondernemer: bij arbeidsongeschiktheid zouden bedrijven voortaan twee maanden gewaarborgd loon moeten betalen. Eind juli besliste de regering echter dat alles bij het oude blijft. En dat scheelt voor veel ondernemingen een flinke slok op de borrel.

Gelijkschakeling bedienden en arbeiders

Het nieuwe voorstel kaderde in de evolutie om het statuut van bedienden en arbeiders gelijk te schakelen. Ze zou het RIZIV bovendien een besparing van maar liefst 345 miljoen euro opleveren. Daarnaast zou het de werkgevers moeten stimuleren om in te zetten op preventie van ziekteverzuim.

Kritiek van werkgeversorganisaties

Zoals te verwachten, stootte de maatregel op felle kritiek van de diverse werkgeversorganisaties. Van 700 miljoen tot één miljard euro: zoveel zou het de bedrijven volgens diverse ramingen kosten. De regering besliste daarom vorig jaar al om de maatregel met een jaar uit te stellen, tot 2016. Nu is beslist om de maatregel definitief in te trekken Dit betekent extra ademruimte voor bedrijven die zo weer sneller aan aanwerven kunnen denken.

Even op een rijtje: regels van het gewaarborgd loon

De duur van het gewaarborgd loon varieert naargelang een aantal criteria:

  • bediende of arbeider;
  • met een arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde tijd;
  • anciënniteit.

Een bediende die arbeidsongeschikt wordt (door ziekte of een privé-ongeval) en aan de voorwaarden voldoet, krijgt één maand loon uitbetaald door de werkgever. Na de periode van het gewaarborgd loon valt de bediende terug op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ten laste van het RIZIV. Bij arbeiders en bedienden met een overeenkomst van minder dan 3 maanden moet de werkgever 2 weken loon betalen en valt men na 14 dagen terug op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ten laste van het RIZIV. Vanaf de 15e tot de 30e dag moet de werkgever een toeslag betalen bovenop de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Zo was het, en zo zal het nu ook blijven.

STATUUT# DAGENWERKGEVERRIZIV
Bediende30 dagen100% van het bruto uurloon/
Bediende (<3 maanden)Eerste 7 dagen Volgende 7 dagen Vanaf 15e dag tot 30e dag100% van het bruto uurloon 86,93% van het bruto uurloon 26,93% van de bruto loongrens (159,8968 EUR in 5-dagen week) 86,93% van het loon dat deze grens overschrijdt/ / 60% van het begrensd normaal loon
ArbeiderEerste 7 dagen Volgende 7 dagen Vanaf 15e dag tot 30e dag100% van het bruto uurloon 85,88% 25,88% van de bruto loongrens (159,8968 EUR in 5-dagen week) 85,88% van het loon dat dewe grens overschrijdt/ / 60% van het begrensd normaal loon

Hulp nodig bij de werving en selectie van nieuw talent?

Vind talent

Meer blogartikels lezen