Aan de slag in je eerste job? Proficiat! Hopelijk is die helemaal wat je ervan verwacht. Maar hoe zit het precies met je vakantiedagen? Heb je daar als schoolverlater meteen recht op?

Vind hier een antwoord op al je vragen!

  1. Vakantiedagen bouw je op.

  2. Wat is jeugdvakantie?

  3. Wie komt in aanmerking voor jeugdvakantie?

  4. Wanneer kan je jeugdvakantie opnemen?

  5. Heb je ook recht op jeugdvakantie in een deeltijdse job?

  6. Hoe vraag je jeugdvakantie aan?

  7. Hoeveel bedraagt de uitkering van jeugdvakantie?

1. Vakantiedagen bouw je op

Vakantie: zalig. Want hoewel je je job met hart en ziel doet, moeten de batterijen van tijd tot tijd weer opgeladen worden. Door te werken, bouw je betaalde vakantiedagen op voor het volgende kalenderjaar. Dit jaar (bijv. 2017) wordt beschouwd als je ‘vakantiedienstjaar’, volgend jaar (in dit voorbeeld 2018) is je echte ‘vakantiejaar’.

Werk je een volledig jaar voltijds, dan heb je het daaropvolgende jaar recht op 4 weken betaalde vakantie.

Als jonge werknemer voel je de bui waarschijnlijk al hangen. Heb je net je studies beëindigd of studeerde je af? En heb je meteen al je eerst job beet (in datzelfde jaar)? Dan heb je tijdens je vakantiedienstjaar (het eerste jaar dat je werkt) nog geen recht op betaalde vakantiedagen. En doordat je net je eerst job hebt, rest je datzelfde jaar niet veel tijd meer om je vakantiedagen voor volgend jaar op te bouwen. Zodat er van vakantie niet veel in huis zou komen. Zou, inderdaad. Maak kennis met de jeugdvakantie voor jonge werknemers.

2. Wat is jeugdvakantie?

Ga je dadelijk na je studies professioneel aan de slag? Dat beloont de overheid graag. Goed nieuws dus. Aanvullend op de vakantie die je opbouwt door je job, past de overheid bij tot je aan 4 weken betaalde vakantie komt. Die bijpassing is de zogenaamde jeugdvakantie.

Opgelet

Deze regeling geldt enkel voor jonge werknemers in de privésector. Werk je voor de overheid, dan gelden andere regels.

3. Wie komt in aanmerking voor jeugdvakantie?

Je hebt recht op jeugdvakantie als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je gaat aan de slag in hetzelfde jaar waarin je afstudeerde of je studies beëindigde.

  • Op 31 december van dat jaar ben je jonger dan 25 jaar.

  • Je hebt in dat eerste jaar een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand (bij één of meerdere werkgevers) waarvan je minstens 13 dagen ook effectief werkte.

Een voorbeeld

Je stopt je studies of studeert af in 2017. In datzelfde 2017 sla je je eerste job aan de haak en hebt één of meerdere arbeidsovereenkomsten van in totaal minstens 1 maand, waarbij je minstens 13 dagen werkt. Resultaat? In 2018 heb je recht op 4 weken betaalde vakantie. Een deel daarvan is gebaseerd op het aantal gewerkte of gelijkgestelde dagen in 2017. De rest is de zogenaamde jeugdvakantie. Krijg je in dit voorbeeld je eerste job te pakken in 2018 (en dus niet in het jaar dat je van school ging), dan heb je dus geen recht op jeugdvakantie.

4. Wanneer kan je jeugdvakantie opnemen?

Even voor alle duidelijkheid: jeugdvakantie is een recht. Je werkgever móet je toestaan die dagen op te nemen voor het einde van je ‘vakantiejaar’.

Pas als je ‘gewone’ opgebouwde vakantiedagen zijn uitgeput, komen de jeugdvakantiedagen aan de beurt. Heb je bijvoorbeeld recht op 5 vakantiedagen en 15 jeugdvakantiedagen? Zet dan eerst die 5 ‘gewone’ vakantiedagen in.

Je jeugdvakantiedagen kan je opnemen in meerdere keren of allemaal tegelijk (afhankelijk van je vakantieplannen én de onderlinge overeenkomst met je werkgever), per dag of per halve dag. Neem je je jeugdvakantiedagen niet allemaal op tijdens je ‘vakantiejaar’? Geen probleem, het is geen verplichting. Maar hou er wel rekening mee dat je de resterende dagen kwijt bent.

Asap-tip

Jeugdvakantie kan je enkel opnemen tijdens een tewerkstelling als loontrekkende. Ben je momenteel niet aan de slag? Of werk je als uitzendkracht? Dan kan je je jeugdvakantie niet inzetten tijdens dagen van (eventuele) werkloosheid.

5. Heb je ook recht op jeugdvakantie in een deeltijdse job?

Ja hoor. De jeugdvakantieregeling geldt ook als je deeltijds aan de slag bent. In dat geval is er een proportionele vergoeding.

6. Hoe vraag je jeugdvakantie aan?

Dit doe jij

Na de eerste maand waarin je (een deel van) je jeugdvakantie opnam, bezorg je een volledig ingevuld formulier
C 103 jeugdvakantie werkenemer aan de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) of je vakbond (bijv. ABVV, ACLVB of ACV). Met deze eenmalige aangifte ben jij in orde voor de rest van je ‘vakantiejaar’. Neem je bijvoorbeeld jeugdvakantie in juni, augustus en december? Dan is een aangifte na juni voldoende.

Dit doet je werkgever

Je werkgever doet een elektronische aangifte voor élke maand waarin jij jeugdvakantie opneemt. In bovenstaand voorbeeld zijn er dat dus 3: voor juni, augustus en december. Van die elektronische aangiftes ontvang jij telkens een afschrift ter info.

7. Hoeveel bedraagt de uitkering van jeugdvakantie?

Heb jij recht op jeugdvakantie? Fijn zo. Maar hoeveel bedraagt die nu precies? Wel, reken op 65% van je brutoloon van de eerste maand waarin je (een deel van) de jeugdvakantie opneemt, met een maximum van 2252,94 euro per maand (2017). Je ontvangt het bedrag na elke maand waarin je jeugdvakantie opnam, maar ten vroegste in de maand mei van je ‘vakantiejaar’.

Ook als uitzendkracht heb je recht op jeugdvakantie. Ideaal toch om snel aan het werk te gaan, tonnen ervaring op te doen én volgend jaar te genieten van een betaalde vakantie?! Heb je nog vragen over jeugdvakantie? Stel ze aan onze consulenten in het kantoor bij jou in de buurt!

Enjoy your Job!

Enjoy your Jeugdvakantie!

Vind jouw droomjob!

Ontdek ons aanbod

Meer blogartikels lezen