Bedrijfswagens: Voordeel van alle aard 2018 | ASAP

Bedrijfswagens: Voordeel van alle aard 2018

bedrijfswagen - ASAP

Rijd jij met een wagen van het werk en maak je daarmee ook persoonlijke verplaatsingen? Dan geniet je een voordeel van alle aard waarop je wordt belast. De berekeningsformule voor dat belastbare voordeel veranderde op 1 januari 2018. Een woordje uitleg. 

Het belastbaar voordeel van alle aard voor privéverplaatsingen met je bedrijfswagen, wordt sinds 1 januari 2012 forfaitair berekend volgens onderstaande formule:

cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2-percentage

Ter info: het CO2-percentage wordt bepaald door de CO2-uitstoot van je bedrijfswagen te vergelijken met de referentie-CO2-uitstoot. Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2-uitstoot.

Even rekenen nu

Ligt de CO2-uitstoot van je bedrijfswagen hoger dan de referentie- CO2-uitstoot? Dan stijgt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram.

Ligt de uitstoot lager? Dan daalt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram. Het CO2-percentage bedraagt minimum 4% en maximum 18%.

Het KB van 13 december 2017 legde de referentie-CO2-uitstoot voor 2018 vast. Die daalde lichtjes voor dieselwagens ten opzichte van vorige jaren, maar bleef ongewijzigd voor benzinewagens of wagens op LPG of aardgas.

Concreet gevolg voor jou? Enkel indien je over een dienselwagen beschikt, stijgt je belastbaar voordeel voor 2018 een klein beetje. Doordat de referentie- CO2-uitstoot daalt, stijgt namelijk het CO2-percentage.

Een cijfervoorbeeld maakt alles duidelijk

De CO2-uitstoot van je dieselwagen bedraagt 105 g/km.

Voor 2017 bedroeg de referentie-CO2-uitstoot 87 g/km en het CO2-percentage dus 7,3 % (= 5,5 % + ((105 – 87) x 0,1) %).
Voor 2018 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot 86 g/km en het CO2-percentage dus 7,4 % (= 5,5 % + ((105 – 86) x 0,1) %).

De CO2-uitstoot van je benzinewagen bedraagt 120 g/km.

Voor 2017 bedroeg de referentie-CO2-uitstoot 105 g/km en het CO2-percentage dus 7% (= 5,5 % + ((120 – 105) x 0,1) %).
Voor 2018 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot 105 g/km en het CO2-percentage dus 7% (= 5,5 % + ((120 – 105) x 0,1) %) (= dus ongewijzigd gebleven!)

  diesel

benzine, LPG en aardgas

2014 93 g/km 112 g/km
2015 81 g/km 110 g/km
2016 89 g/km 107 g/km
2017 87 g/km 105 g/km
2018 86 g/km 105 g/km

Bron

Koninklijk besluit van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, B.S. 19 december 2018, p. 113125.

Meer weten? Lees ‘Voordeel van alle aard – FAQ FOD Financiën of neem contact op met het ASAP-kantoor bij jou in de buurt voor deskundig advies.

×
×