Veilig werken betekent risico’s perfect kunnen inschatten. Ga je aan de slag via ASAP? Dan krijg je eerst de nodige info en instructies over je nieuwe werkomgeving.

ASAP-werkpostfiche

Een nieuwe job gevonden? Fijn zo. ASAP brengt alle paparassen voor je in orde. En bereidt je optimaal voor op je nieuwe werkomgeving. Welk soort werk ga je doen? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet je dragen? Welke zijn de eventuele risico’s op de werkvloer? Moet je eerst op medisch onderzoek? Je leest het allemaal in onze ASAP-werkpostfiche. Zo ben je perfect voorbereid voor je eerste werkdag. 

Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Maar ook op je nieuwe werkplek heb je recht op de nodige informatie. Zoals een persoonlijk onthaal met praktische uitleg over je job, het uurrooster, de voorziene pauzes, info over de refter, je loon, … Maar vooral met uitgebreide informatie over de werking van machines, de werkmaterialen en alle eventuele risico’s die aan je job verbonden zijn. Zo maak je meteen een veilige start. Want een gewaarschuwd man is er twee waard.

Onderneem actie!

Is er geen onthaal of krijg je geen duidelijke instructies op je eerste werkdag? Aarzel dan niet en vraag er naar. Je toont ermee aan dat je gemotiveerd bent om het beste van je job te maken. Je doet er jezelf, je collega’s én de onderneming een gunst mee. Want hoe meer je weet over de risico’s van je job, hoe beter je arbeidsongevallen kan vermijden. En dat is in het belang van alle partijen.


Heb je toch nog vragen? Contacteer dan je veiligheidsadviseur.


Enjoy your Job!